Update: Corporatiebestuurders vechten salarisplafond aan bij rechter

De zaak die corporatiebestuurders en commissarissen aanspanden tegen de ministeriële regeling die salarissen van directeur-bestuurders fors verlaagt, diende afgelopen vrijdag. Karin van Dreven, Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) en Albert Kerssies, Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), reageren. 

De bodemprocedure die directeuren en toezichthouders van woningcorporaties hadden aangespannen tegen minister Blok van Wonen had een hilarische uitschieter, aldus de woordvoerder van de NVWB. In de rechtzaak protesteerden de bestuurders tegen de regeling die hun salarissen tussen de 40 en 70 procent kort.

"Er is dan wel voorzien in een overgangsregeling, maar niet duidelijk is wanneer welke functionarissen met welke vorm van contracten, bijvoorbeeld bij verlenging van hun aanstelling, nog onder de overgangsregeling zouden vallen die tenminste nog een geleidelijke afbouw van hun inkomen garandeert," aldus de woordvoerder.

Toeval

"De rechters konden geen touw meer vastknopen aan de uitleg van de zijde van de landsadvocaat. Zij besloten daarom in hun lunchpauze zelf maar een flip-over vel te vullen met soorten situaties en vroegen de landsadvocaat helderheid te verschaffen wie nu wanneer meteen 40% of meer mocht inleveren en wie daar maximaal 7 jaar over mag doen. Als betrokkene een arbeidsovereenkomst heeft waarin de bezoldiging is geregeld en die wordt verlengd, dan valt hij er nog onder. Per geval kan het bij anderen anders liggen. Een afdruk van de flip-over pagina zal aan het proces verbaal worden toegevoegd, beloofde de president."

'Geen onderbouwing'

Karin van Dreven, NVBW, zei na afloop van de zaak: "Een paar excessen in onze sector - die wij natuurlijk ook hevig betreuren - zijn door de minister zonder enige onderbouwing aangegrepen om 99% van ons bestuurders een enorme inkomensachteruitgang te bezorgen."

Haar woordvoerder voegt daaraan toe: "De ambtenaren (van het ministerie van Binnenlandse Zaken die door de rechters werden bevraagd hoe de Regeling tot stand was gekomen) moesten bovendien erkennen dat met de NVBW als vertegenwoordiger van betrokkenen nooit overleg over de inkomensingrepen had plaatsgehad, wat wettelijk wél is voorgeschreven."

Symptomatisch geharrewar

Albert Kerssies, VTW: "Dit geharrewar is symptomatisch voor de kwaliteit van de Regeling van onze inkomens. De onderbouwing van deze buitenproportionele ingreep is op zijn zachtst gezegd mager en de toelichting van de kant van de landsadvocaat niet overtuigend".

Advocaten namens VTW en NVBW argumenteerden dat de regeling in strijd is met vele wetten en regelingen. Te weten:1. Het eigendomsrecht van de bestuurders en toezichthouders 2. Het verbod van willekeur: De woningcorporaties zijn op oneigenlijke gronden onder het 1e regime van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) gebracht. Het zijn geen publieke instellingen. 3. Het gelijkheidsbeginsel: Andere instellingen die een meer publiek karakter hebben dan woningcorporaties zijn niet onder de WNT gebracht. 4. Het rechtzekerheidsbeginsel: Pas eind november 2012 is de Regeling vastgesteld en kenbaar gemaakt, waardoor de woningcorporaties hier geen rekening mee hebben kunnen houden. 5. Bestaande afspraken in de arbeidsovereenkomst en de CAO Woondiensten: Veel bestuurders werken al jaren bij een woningcorporatie en hebben daar rechten opgebouwd. Grondbeginsel van het Nederlandse arbeidsrecht is "afspraak is afspraak". 6. De regeling is in strijd met de WNT zelf.

De landsadvocaat stelde hier tegenover dan dat de WNT een parlementaire wetgevingsgang had gekend. Reacties


Laatste nieuws