Corporatiebestuurders vechten salarisplafond aan bij rechter

De zaak die corporatiebestuurders en commissarissen aanspanden tegen de ministeriële regeling die salarissen van directeur-bestuurders fors verlaagd, dient vandaag in Den Haag. Die regeling bepaalt dat directeur-bestuurders zo'n 35 procent en commissarissen zo'n 40 procent minder mogen verdienen.

Maatschappelijke ophef

Minister Blok voerde deze regeling eerder dit jaar in. Over de bezoldiging van corporatiebestuurders ontstond maatschappelijke ophef, toen bleek dat ruim een derde van de directeuren een salaris verdiende dat (ver) boven de Balkenendenorm lag. Zo ontvingen een stuk of tien directeuren meer dan 300.000 euro per jaar. Thom Aussems van relatief kleine corporatie Stichting Trudo kreeg felle kritiek omdat hij bijna 370.000 euro per jaar ontving.

Zelfregulering onvoldoende resultaat

Via zelfregulering en codes probeerde de sector de salarissen zelf te beperken. Deze pogingen leverden volgens Blok onvoldoende resultaat: "In de praktijk [zijn er] nog steeds slecht verklaarbare verschillen in beloning." Bestuurders van corporaties komen nu in verzet tegen de manier waarop Blok hun salarissen wil indammen. "We hadden zelf al geconstateerd dat de codes nog te veel ruimte voor interpretatie boden', zegt Albert Kerssies, directeur van de VTW, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties in het Financieel Dagblad.

"We hadden al de intentie om veranderingen aan te brengen, maar dat was door de invoering van de Wet Normering Topinkomens niet meer opportuun."

Twee procedures

De VTW en NVBW, de Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties, voeren afzonderlijke procedures. De twee organisaties verzetten zich niet tegen de per 2013 van kracht zijnde Wet Normering Topinkomens (WNT). "Onze code gaat van hetzelfde beloningsmaximum uit als de WNT', zegt Kerssies in FD.

De WNT legt het maximum op € 228.599 per jaar, inclusief onkosten en pensioenbijdrage. Maar de corporatiebestuurders willen wel dat de inkomensregeling beter aansluit bij de beloningscodes uit 2010. Daarover willen ze met minister Blok in overleg.Reacties


Laatste nieuws