Limburgers ontevreden over hun bedrijventerreinen

Van de ondernemers die zijn gevestigd op een Limburgs bedrijventerrein blijkt bijna de helft de kwaliteit van hun terrein te bestempelen als matig tot zeer slecht. Van ondernemers die zelf niet op een bedrijventerrein gevestigd zijn, vindt bijna twee derde dat de kwaliteit van de bedrijventerreinen in de regio moet worden verbeterd. Van Midden van LHB BV, de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen. in een toelichting op de Provada: "We kunnen deze ondernemers in de oplossing bijstaan. LHB heeft hiervoor een fonds van €25 mln beschikbaar."

Dit blijkt uit een zeer recent uitgevoerde peiling onder 250 Limburgse ondernemers in opdracht van LHB BV. Van Midden is verrast: "We weten dat er voor ons een forse taak ligt in het opknappen van de Limburgse terreinen. Deze peiling laat zien hoe groot de uitdaging is. We zullen gezamenlijk alle zeilen bij moeten zetten om het vestigingsklimaat in onze provincie gezond te houden. Uiteraard doen wij als LHB wat we kunnen maar we hebben de gemeenten - en vooral ook de ondernemers zelf - daar keihard bij nodig." 

Vierentachtig procent van de Limburgse ondernemers ziet de kwaliteit van de bedrijventerreinen als zeer belangrijk voor de regionale economische ontwikkelingen de komende vier jaar. Ditzelfde percentage van de ondernemers ziet een directe relatie tussen die kwaliteit en de resultaten van hun onderneming. Tegelijkertijd is negenenveertig procent van de Limburgse ondernemers toch positief over het huidige vestigingsklimaat en over de regionale economische ontwikkelingen de komende 4 jaar. 

De Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV is opgericht door de Provincie Limburg en NV Industriebank LIOF. LHB richt zich op de herstructurering van 1.000 ha aan verouderde bedrijventerreinen in Limburg met als doel het vestigingsklimaat in de provincie te verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten. LHB werkt hiervoor samen met private (ondernemers, projectontwikkelaars, beleggers) en publieke partijen (gemeenten, provincie). LHB is aanwezig op de PROVADA in het Limburgpaviljoen, hal 9-20.

Reacties