Brabantse Delta voert renovatieproject uit in Best Value Procurement, BOAG levert contractmanagement

BOAG heeft een raamovereenkomst voor de inzet van contractmanagement binnen de waterschap projecten van Brabantse Delta. Het waterschap zet de transitie in naar een meer regieorganisatie en maakt daarbij gebruik van nieuwe aanbesteding- en contractvormen. BOAG levert hierin zijn expertise binnen het domein van contractmanagement binnen de IPM teams.

Voor het waterschap worden thans 7 poldergemalen gerenoveerd, waarbij de inkoop volgens Best Value Procurement (BVP) heeft plaatsgevonden. Het project bevindt zich nu in de uitvoeringsfase.

Het waterschap beheert circa 2.800 objecten in het verzorgingsgebied. Dat maakt dat er vanuit de bedrijfsvoering gericht keuzes ten aanzien van investeringen en onderhoudsuitgaven gemaakt moeten worden. Hiervoor hanteert het waterschap het bedrijfswaardemodel dat leidt tot concrete projectdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn als prestatie-indicatoren door middel van BVP in de markt gezet (Europese aanbesteding). Conform de BVP-uitgangspunten is het werk aanbesteed en gegund aan de combinatie Van Boekel Zeeland/Moderkolk VOF. Deze combinatie heeft op basis van de gunningcriteria (EMVI, waaronder interviews van sleutelfunctionarissen) en de besprekingen in de concretiseringsfase aangetoond de benodigde expertise in huis te hebben om de projectdoelstellingen te halen.

In het najaar van 2015 is het engineeringstraject afgerond en is het ontwerp gepresenteerd in validatie-overleggen. Op dit moment is begonnen met de renovatie van het eerste gemaal. De afronding van het werk staat gepland in oktober 2016.

Indien u meer wilt weten van Best Value Procurement en of dat toepasbaar is in uw project kunt u contact opnemen met de contractmanager Edwin den Heijer van BOAG, via edwindenheijer@boag.com.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021