Regus: Bedrijven willen belastingvoordelen bij groene investeringen

Een internationaal onderzoek door Regus, wereldmarktleider op het gebied van innovatieve werkplekoplossingen, toont aan dat 66% van de Nederlandse bedrijven belastingvoordelen nodig vindt om een snellere groei van het aantal groene investeringen te realiseren. De belangrijkste conclusie is dat met name het MKB en de consultancysector achterlopen met duurzaam ondernemen.

De Regus BusinessTracker laat zien dat Nederland relatief het kleinste aantal bedrijven heeft (10%) dat de carbon footprint monitort, Canada (9%) niet meegerekend. Verder blijkt dat 57% van de ondernemingen geen beleid heeft ontwikkeld om in energiezuinige apparatuur te investeren. En 46% van de ondernemingen vindt operationele kosten zeer belangrijk: er wordt alleen geïnvesteerd in energiezuinige - en koolstofarme - apparatuur als dat goedkoper of net zo duur is als conventionele apparatuur.

Maar liefst 66% van de ondernemingen geeft aan dat wanneer de overheid belastingvoordelen zou bieden om te investeren in energiezuinige of koolstofarme apparatuur, zij hun groene investeringen aanzienlijk zouden versnellen. Dit geeft aan dat het initiatief 'Regeling Groenprojecten' uit 2006 een goed begin is geweest, maar beslist niet voldoende om groene investeringen te stimuleren, zeker niet op het niveau van MKB-ondernemingen. Hoewel het initiatief nieuwe projectcategorieën heeft voorgesteld, van waterhuishouding tot duurzame bouw, wordt dit wellicht nog als te beperkt gezien.

Reacties