Meld u aan voor deelname: Het Rijk brengt top vastgoedsector inhoudelijk bijeen

Debat ‘Innovatieve contractvorming' donderdag 10 juni, 15.00 -16.00 uur Zaal P

Het Rijk wil als publieke opdrachtgever proces- en productinnovatie in de markt stimuleren. De ervaringen met het geïntegreerd aanbesteden van projecten, via DBFMO ofwel pps, heeft ertoe geleid dat risico's daar belegd worden waar ze het beste beheerst kunnen worden.

Interessante vraagstukken hierbij zijn: hoe kan deze ontwikkeling een extra stimulans krijgen in de komende kabinetsperiode? Hoe kunnen we nog meer innovatie stimuleren? Hoe kunnen (semi) publieke opdrachtgevers als gemeenten, corporaties en universiteiten gebruik maken van deze kennis?

Gespreksleider:
Lenny Vulperhorst

Sprekers:
Peter Jägers, directeur-generaal Rijksgebouwendienst
Joop van Oosten, voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep nv
Coen van Oostrom, Chief Executive Officer van OVG Projectontwikkeling B.V.
Dhr. Besseling, vice-voorzitter Raad van Bestuur van DHV Groep
J.A. Gennissen, President-directeur Facilicom Services GroupU kunt zich aan melden voor dit debat door een mail te sturen naar Marianne.Bego@minvrom.nl 

Debat Gebiedsontwikkeling dinsdag 8 juni, 14.00 -15.00 uur Zaal L

8 juni a.s. organiseert het Rijk op de PROVADA het debat over de betekenis van gebiedsontwikkeling in de komende jaren. Tussen 14:00u en 15:00u zal de directeur-generaal Ruimte van het Ministerie van VROM, Chris Kuijpers, u bijpraten over het rijksbeleid bij gebiedsontwikkelingen van nationale betekenis. Aan de hand van kritische vragen van Peter van Rooy en enkele projecten wordt hierover verder gedebatteerd. Projecten die u ook op de PROVADA kunt bezoeken.

Vanuit de Nota Ruimtebudget wordt bijgedragen aan de uitvoering van 23 complexe projecten. Projecten die een substantiële bijdrage leveren aan het voldoen aan de vraag naar aan woon-, werk- en recreatiegebieden, bereikbaarheid, klimaatbestendigheid en economische structuurversterking van Nederland.

Het ministerie van VROM heeft deze projecten gebundeld in de publicatie ‘Nederland verandert, 23 gebiedsprojecten van nationale betekenis nader bekeken' welke op de PROVADA wordt gepresenteerd.

Gespreksleider:
Peter van Rooy, Codirecteur Nederland Boven Water

Sprekers:
Chris Kuijpers, Directeur-Generaal Ruimte van het Ministerie van VROM
Jean van Zeeland, Brainport Avenue Eindhoven
Hans Beekman, Stadshavens Rotterdam
Jean Buskens, IJsseldelta Overijssel

U kunt zich aanmelden voor dit debat door een mail te sturen naar Marianne.Bego@minvrom.nl

Entreebewijzen zijn te bestellen bij de organisatie van de PROVADA op www.provada.nl

 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021