Oprichter Pons bij Eurindustrial opgevolgd

Het logistieke niet-beursgenoteerde vastgoedfonds Eurindustrial in Arnhem heeft per 1 juni vandaag een nieuwe directie benoemd. Koos Pons, die Eurindustrial in 1999 oprichtte, wordt opgevolgd door de heren Jan Brouns en Arthur Verkerk. Brouns en Verkerk hebben in diverse functies al uitgebreide ervaring met logistiek vastgoed opgedaan.

Koos Pons treedt op 1 juni terug als directeur, maar zal tot 1 januari 2012 als adviseur aan Eurindustrial verbonden blijven. Dankzij Eurindustrial en de inspanningen van Koos Pons is het beleggen in logistiek vastgoed tot een volwaardige beleggingscategorie voor institutionele beleggers uitgegroeid.

Eurindustrial is een onafhankelijke vastgoedbeleggingsmaatschappij die belegt in logistiek vastgoed in Nederland. In de vastgoedportefeuille zijn vijftien logistieke centra opgenomen, die in totaal bestaat uit 191.699 m² op- en overslagruimte en 20.872 m² kantoren. Het belegd vermogen van Eurindustrial bedroeg ultimo 2009 € 127.156.000. Die portefeuille werd eind 2009 met 58,64% eigen vermogen gefinancierd. Er wordt momenteel door zestien institutionele beleggers in het aandelenkapitaal deelgenomen.

Reacties