Converse verhuurt 2000 m2 in Zaandam

Ontwikkelaar Converse DC heeft met Vanilia overeenstemming bereikt over een huurcontract van 2000 m², voor
onbepaalde tijd, op marktconforme voorwaarden. Vanilia zal tot aan het moment van de herontwikkeling van het historisch Bruynzeelcomplex de zogenoemde ‘Loods 51', gebruiken als hoofdmagazijn. Inmiddels is in het afgelopen jaar in totaal 5000 m² op eenzelfde wijze verhuurd. 

Kuijs Reinder Kakes heeft deze verhuurtransactie tot stand gebracht. Converse Development Corporation B.V. is een in de zomer van 2007 opgerichte ontwikkelaar met een jonge, snel groeiende organisatie, gedragen door ervaren mensen. Ontwikkelingen worden vanuit de thematiek in een breder en maatschappelijk verband gezien.

Door bundeling van partijen en (beleggings-) portefeuilles ontstond er vanaf de eerste dag een nieuw, slagvaardig ontwikkelingsbedrijf.

Reacties