Renpart start 2e emissie voor 9e fonds

Renpart is gestart met het werven van beleggers voor haar 9e fonds Renpart Vastgoed Holding IX. Dit NV-fonds werd eind 2009 geïntroduceerd. De eerste emissie van dit fonds verliep succesvol en werd afgerond in januari 2010. Inmiddels is de emissieopbrengst geïnvesteerd in een drietal aantrekkelijke objecten. Klik hier voor het portefeuilleoverzicht. Ten behoeve van de verdere uitbreiding van de portefeuille vindt thans de tweede openbare emissie plaats. Uitgebreide informatie inzake de tweede emissie en de aangekochte objecten treft u aan in de projectinformatie.

De directie van Renpart is van mening dat 2010 een goed jaar is om te investeren in kwalitatief hoogwaardig, kleinschalig Nederlands vastgoed. De verwachting is dat de prijzen van dit type vastgoed op goede locaties de komende jaren weer zullen stijgen. Temeer omdat het waarschijnlijk is dat sprake zal zijn van toenemende inflatie. Door te investeren in objecten met solide huurders en langjarige huurcontracten en door een goede spreiding aan te brengen binnen het fonds, zal een constante kasstroom ontstaan waaruit dividenden aan aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd.

· Het geprognosticeerde directe rendement bedraagt gemiddeld 8,0%* per jaar

· De geprognosticeerde IRR over de looptijd van het fonds bedraagt 9,4%* per jaar

· Deelname is mogelijk vanaf € 15.000

· De looptijd van het fonds is circa tien jaar

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021