Niets doen is geen optie meer

Denk aan de toenemende leegstand van kantoren. Merk op dat vastgoedeigenaren Bouwfonds REIM en ING REIM duurzaamheid tot speerpunt van beleid hebben gemaakt. Kijk naar de snelle implementatie van Duurzaam Inkopen (minimaal energielabel C). Weet dat pensioenfondsen APG en PGGM duurzaamheideisen stellen aan hun vastgoedportefeuilles. Kijk naar nieuwbouw die richting energie-neutraal gaat. Dan besef je opeens: niets doen is geen optie meer als je niet met onverhuurbare panden wilt blijven zitten. Maar wat dan wel?

PROVADA Green Forum
Bij het verduurzamen van uw vastgoed en het maken van de keuzes hierbij ondersteunen wij u graag. Daarom organiseren wij ook dit jaar samen met Triodos Bank en Dutch Green Building Council op 8, 9 en 10 juni het PROVADA Green Forum. Op elke dag van de PROVADA vinden onder leiding van Bas Haring en Wabe van Enk debatten plaats over actuele thema's op het gebied van duurzaam vastgoed. Zo is op dinsdag 8 juni het Vastgoedfinancieringsdebat, waarin de vraag centraal staat: Wat is beter financierbaar: duurzaam of niet-duurzaam vastgoed? Het tweede debat op dinsdag gaat over de afweging: slopen in combinatie met duurzame nieuwbouw of zeer ingrijpend renoveren. Het volledige programma vindt u op www.provadagreenforum.nl.

PROVADA Green Market
Tijdens alle dagen van de PROVADA zijn adviseurs van Agentschap NL aanwezig op onze stand op de Green Market in hal 11 om al uw vragen te beantwoorden over vastgoed in relatie tot duurzaamheid. In onze Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant vindt u alle actuele informatie die u ondersteunt bij het verduurzamen van uw vastgoed.

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens de PROVADA in het Green Forum of op de Green Market!

Jo Daemen
Manager Energiebesparing Utiliteitsbouw
Agentschap NL - NL Energie en Klimaat

Reacties