WSW: corporaties investeerden bijna €12 mrd

De Nederlandse woningcorporaties bouwden in 2009 een recordaantal van 40.000 huurwoningen. De totale investeringen van corporaties bedroegen €11,6 mrd. Daarnaast blijkt de schuldenlast van de corporaties groeiende. Deze cijfers komen uit de Trendrapportage die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vandaag bekend heeft gemaakt.

In deze rapportage staan de verwachtingen voor de komende jaren, gebaseerd op prognoses van corporaties. De rapportage laat zien dat corporaties ook in economisch moeilijke tijden blijven investeren. Het WSW heeft ook een scenario opgesteld op basis van behaalde resultaten. Dit scenario leidt tot beperkte stijging van de huuropbrengsten en verdere stijging van de bedrijfslasten. Het WSW stelt dat corporaties de wil en ambitie hebben om te blijven investeren, maar de grens van hun financiële mogelijkheden bereiken. De kasstromen van corporaties zijn beperkt. Daardoor moeten ze pas op de plaats maken.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021