Bouwsector twijfelt aan bereidheid politiek voor aanpak leegstand

Politieke partijen in ons land hebben absoluut geen gemeenschappelijk visie op hoe om te gaan met de verrommeling en leegstand in ons land. Dat leert een analyse van de verkiezingsprogramma's van de belangrijkste politieke partijen. SBR - kennisplatform voor de bouw - onderzocht met de verkiezingen in het vooruitzicht hoe een nieuwe regering straks wil omgaan met de problemen die ten grondslag liggen aan de Kantorentop en de oplossingen die gisteravond afgesproken zijn.

Tijdens de Kantorentop op 25 mei hebben minister Huizinga van VROM, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) en Neprom een akkoord bereikt over de gezamenlijke aanpak van structurele leegstand van kantoren. Een heuglijk feit, dat echter tegelijkertijd vragen opwerpt over de haalbaarheid van een gezamenlijke aanpak.

De analyse van de verkiezingsprogramma's laat een divers beeld zien. De belangrijkste conclusies:
- Bouwen in het groen kost geld.
- Grondspeculatie kan niet meer.
- Leegstand wordt bestraft.
- Herbestemming wordt bevorderd.
- Buitengebied krijgt de wind in de rug.

Welke oplossingen?
Twee rechtse partijen die momenteel in de peilingen goed zijn voor de nodige zetels lijken weinig met het oplossen van leegstand op te hebben. De VVD gaat voor dynamiek en particulier initiatief bij ruimtelijke ontwikkelingen en de PVV wil kraken verbieden. Leegstand wordt door deze partijen nog niet echt als probleem ervaren, zo lijkt het.

Heel anders ligt dat bij GroenLinks en de ChristenUnie. De ChristenUnie is, zoals blijkt uit de Kantorentop, in de persoon van minister Huizinga alvast begonnen met het uitvoeren van haar verkiezingsprogramma. Verder lijkt het er sterk op dat GroenLinks en ChristenUnie bij elkaar in de keuken gekeken hebben. Als het gaat om leegstandsheffing, beperken van fiscale mogelijkheden en de 'open ruimteheffing' zitten de partijen al vrijwel op één lijn en komen ze ook met de meest concrete maatregelen.

SBR hoopt dat het gezamenlijk Actieprogramma van minister Huizinga, IVBN en Neprom sterk genoeg zal blijken te zijn om een belangrijke stap te kunnen maken in de daadwerkelijke aanpak van leegstand en verrommeling.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021