IVBN verweert zich fel tegen aantijgingen politiek

Het platform van institutionele beleggers IVBN bestrijdt vandaag met klem dat er misbruik gemaakt zou worden van de renovatiebepaling, zoals nu wordt gesuggereerd in de media. Het Tweede Kamerlid Gesthuizen van de SP stelt, inmiddels samen met CDA, PvdA en Groen Links, dat er door verhuurders op grote schaal misbruik gemaakt zou worden van de renovatiebepaling en dat winkeliers bij renovatie "zomaar op straat te zetten zouden zijn".

Dit is pertinent onjuist volgens de IVBN bij monde van haar directeur Frank van Blokland: "Winkeliers genieten in Nederland (in tegenstelling tot andere Europese landen) een ongekend stevige huurbescherming. Niet alleen juridisch, maar ook gezien vanuit de huidige huurdersmarkt hebben huurders een zeer sterke positie tegenover verhuurders. Dat laatste geldt met name voor de grote huurders en de winkelketens, maar in het huurrecht wordt geen onderscheid gemaakt tussen grote en kleine huurders.

De huidige renovatiebepaling is evenwichtig en houdt rekening met de belangen van zowel de huurder als de verhuurder. Institutionele beleggers gaan zorgvuldig met de bepaling om. In alle (ons bekende) individuele zaken die tot nu toe door de rechter zijn getoetst, heeft de rechter dat ook bevestigd. Bij een dergelijke contractbreuk moet de verhuurder immers de noodzaak overtuigend aantonen en ook laten zien wat hij allemaal heeft gedaan en aangeboden om met de individuele winkelier tot overeenstemming te kunnen komen."

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021