UPDATE: Nog geen einde afboekingen SNS PF

SNS Property Finance boekte over het afgelopen eerste kwartaal een netto verlies als gevolg van aanhoudende afboekingen op de leningportefeuille. Die afboekingen kwamen uit op €101 mln. Ook de rentebaten van SNS PF vielen lager uit als gevolg van hogere financieringskosten en een afnemende leningenportefeuille. Dat blijkt uit de toelichting op de eerste kwartaal resultaten van bankverzekeraar. 

Uit verdere analyse van de eerste kwartaalcijfers blijkt dat SNS PF de totale kredietlimieten (bruto leningen inclusief niet opgenomen kredietlijnen) verder heeft teruggebracht van € 14,6 miljard eind 2009 naar € 13,9 miljard. De totale werkelijk uitstaande leningen, na aftrek van voorzieningen, daalden van € 13,2 miljard eind 2009 naar € 12,8 miljard. 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021