Kennislab voor Urbanisme opent lab in Duitsland

Op 5 november opent het Kennislab voor Urbanisme zijn poorten in Duitsland. Met een Nederlands-Duits-openingsevent in Duisburg wordt het eerste lab buiten Nederland ook officieel een feit. Focus ligt daarbij op innovatie in Möglichkeitsräume. Met het eerste lab in Duitsland wil het Kennislab voor Urbanisme een brug slaan tussen Nederland en Duitsland.

‘Er ligt in het Ruhrgebied enorme opgave, waarbij behoefte is aan Nederlandse creativiteit. Wij nodigen alle Nederlandse stedebouwers en planologen uit om daar een bijdrage aan te leveren’, zegt Jan-Willem Wesselink, hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme. ‘Daarom hebben we het initiatief genomen tot een Kennislab in Dortmund, waarmee we een creatieve brug kunnen slaan tussen Nederland en Duitsland. Wie aanhaakt bij het Kennislab voor Urbanisme, ontmoet Duitse partners en opdrachtgevers en krijgt zo toegang tot de Duitse markt.

Möglichkeitsräume
Focus in het Kennislab voor Urbanisme in het Ruhrgebied ligt, net als in Nederland, op het verbeteren van de sociale, economische en fysieke structuur van de stad. In Duitsland is dat vertaald in het thema Möglichkeitsräume. Wesselink: ‘Een prachtige Duitse term voor gebieden waar de oude businessmodellen uitgewerkt zijn en nieuwe mogelijkheden worden gezocht. Denk aan herstructureringsopgaven in binnensteden, woongebieden en op bedrijventerreinen.’ Die opgaven zijn niet onbekend voor Nederlanders, maar in het Ruhrgebied vaak wat extremer dan we in Nederland gewend zijn. Daarmee kunnen we ook inhoudelijk leren van het Ruhrgebied. Wesselink: ‘Het over en weer kunnen leren van elkaar, dat is mooie van de samenwerking met Duitsland.'

Partners uit Duitsland en Nederland
De partners van het lab laten die grensoverschrijdende samenwerking al zien. Belangrijke partners zijn de stadsregio Regional Verband Ruhr en de Provincie Gelderland. Daarnaast komt er vanuit Nederland steun vanuit OostNV en vanuit Duitsland van de Montag Stiftung. Maar minstens zo belangrijk is de steun van het bedrijfsleven vindt Wessselink: ‘We werken intensief samen met de Duitse bureaus SSR Schulten Stadt en Raum Entwicklung, Buro Drecker, Stadt+Handel, DTP en Gestaltend. Aan de Nederlandse kant doen LVB Networks en Elba-Rec, intiatiefnemer van het Kennislab een belangrijke bijdrage. Meer partners zijn welkom.’

Zie ook www.kennislabvoorurbanisme.nl en www.kennislab.de 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022