'Belang duurzaamheid bij kantoorgebruikers stijgt'

Ondanks de economische situatie vinden aanzienlijk meer Nederlandse kantoorgebruikers duurzame huisvesting belangrijker dan twee jaar geleden. Meer organisaties zijn bovendien bereid actie te ondernemen en hiervoor te betalen. Vooral wanneer er directe voordelen te behalen zijn. Investeringen schuiven kantoorgebruikers echter vanwege de recessie en een beter inzicht in de vereiste inspanningen vaak wel naar achteren. Dat blijkt uit het jongste onderzoek van Jones Lang LaSalle naar de visie van Nederlandse kantoorgebruikers op duurzaamheid.

Bij 73% van de Nederlandse kantoorgebruikers staat duurzaamheid inmiddels hoog op de agenda. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de eerste meting vlak voor de economische crisis in mei 2008. Toen gaf nog maar 38% aan duurzaamheid belangrijk te vinden. Door deze stijging loopt het Nederlandse bedrijfsleven gelijk met het internationale bedrijfsleven.

86% is inmiddels ook al aan de slag met het opstellen van plannen of het uitvoeren van concrete acties voor het verduurzamen van de huisvesting. Vooral organisaties met eigendom (eigenaar-gebruikers) lopen hierin voorop. De geambieerde termijn waarbinnen organisaties duurzaam gehuisvest willen zijn, is echter uitgesteld ten opzichte van twee jaar geleden. Was in 2008 nog 21% van plan om binnen twee jaar duurzaam gehuisvest te zijn, inmiddels is dat percentage gedaald naar 12%. Wel heeft een groter aantal organisaties de ambitie om binnen 5 tot 10 jaar duurzaam gehuisvest te zijn.

De bereidheid om te verduurzamen neemt toe naarmate er meer duidelijkheid is over de directe voordelen. Zo is 83% van de huurders (2008: 74%) bij voldoende inzicht in de voordelen bereid een premie te betalen bovenop de huurprijs. Van de organisaties met gebouwen in eigendom geeft 81% aan extra te willen investeren bij direct voordeel, zoals lagere servicekosten en een beter imago. Energiebesparing (62%) en Gezondheid & Comfort (56%) zijn de belangrijkste aspecten waarvoor men bereid is te betalen.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021