'De stad als groeimotor voor de economie'

Waar leven we in de nabije toekomst? En waar komt de verwachte en noodzakelijk economische groei vandaan om die toekomst zeker te stellen? ‘De stad’ is volgens velen hierop het antwoord. De vorm van de stad zoals we deze nu kennen zal veranderen. Met de nieuwe vorm zal ook anders worden nagedacht over de mensen die erin leven, werken en recreëren. Met gewijzigde aandacht voor duurzaamheid, transport, bestuur, betaalbaar wonen en het gebruik van ruimte en land.

Ondanks de ontwikkelingen in de interactietechnologie, trekken steeds meer mensen naar de stad. Harvard econoom Ed Glaeser stelt dat grote metropolen mensen binden omdat er in dichtbevolkte gebieden kennis te vergaren valt. Dat leidt tot beter geschoolde werkers en productievere ondernemers: ‘human capital accumulates more quickly in urban areas’. 

Mensen trekken niet alleen naar de stad voor het vinden van werk, maar ook voor het creëren ervan. Competitie werkt stimulerend op innovatie. En innovatie is essentieel voor economische groei. Bedrijvigheid wordt ook gestimuleerd door andere behoeften van mensen: sociale contacten, ontmoetingsplekken, cultuur, winkels, restaurants. 

Verbindingen tussen steden
Er is nog meer aan de hand. Steden gaan makkelijker verbindingen aan met andere steden dan landen met andere landen. Deze snelle verbindingen met de rest van de wereld scheppen de voorwaarden voor handel en uitwisselingen. Dit gebeurt wereldwijd. Er ontstaan metropolen waarin 20-40 miljoen mensen leven. Deze metropolen worden belangrijker dan de landen waarin ze zich bevinden. Nederland is in dit licht bezien een kleine stad met een vijver en wat groen.

Urbanisatievraagstukken
In een wereld waarin meer dan de helft van de bevolking in steden woont, is het van belang om bij urbanisatievraagstukken verder te denken bij projectontwikkeling, architectuur, bouw, infrastructuur, weg- en waterbouw. Maar ook over de politieke context. Stedelijke centra bieden economische groeiperspectieven, sociale en culturele innovaties. Verder denken vanuit een multidisciplinair en internationaal kader is noodzakelijk, want de complexiteit van het vraagstuk is niet vanuit één domein en één invalshoek op te lossen. De schaal in Nederland is wellicht anders dan bijvoorbeeld in China. Het vraagstuk van economische groei blijft echter hetzelfde.

Strategic Urban Development
AOG School of Management biedt u handvaten om aan de slag te gaan met dergelijke vraagstukken door middel van de opleiding Strategic Urban Development. De opleiding biedt u daarnaast innovatieve ideeën, tactieken en succesvol gebleken oplossingen aan om zo vanuit een eigen context stedelijke ontwikkeling vorm, richting en visie te geven. Bent u nieuwsgierig naar wat deze opleiding voor u kan betekenen? Vraag de brochure hier aan.

 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021