NV WOM Klavertje 4 / Greenport Venlo kan aan de slag

Met de aanstelling van de heer ir. J.L. (René) Postulart als Algemeen Directeur is het nieuwe management team van de N.V. Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (NV WOM K4) compleet. Dat geldt ook voor de Raad van Commissarissen nu de heer mr. E.C. (Emile) Hoogsteden is benoemd. In het vroege najaar wordt tijdens het startsymposium de officiële handelsnaam bekend gemaakt.

Binnen Greenport Venlo is op 2 november 2009 de NV WOM K4 opgericht door haar aandeelhouders, de huidige gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo en de provincie Limburg. De door de aandeelhouders aangezochte Raad van Commissarissen bestaat uit mevrouw ir. K. (Karin) Laglas en de heren mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra (President Commissaris), mr. H.M. (Henri) Meijdam, B.J. (Bart-Jan) Krouwel en mr. E.C. (Emile) Hoogsteden.

Het management team, onder leiding van de heer Postulart, wordt verder gevormd door de heren drs. L.E.W.W.(Leopold) Hermans - manager business development, mr. A.W. (Arie) Schippers - manager gebiedsontwikkeling en drs. T.A.M.(Tom) Mineur - manager realisatie en beheer.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021