Hoewel 2009 een moeizaam jaar voor de bouw was, is Heembouw Groep uit Roelofarendsveen tevreden over de resultaten over 2009. Met een resultaat voor belasting van 4,9% hebben de aannemersvestigingen, de kernactiviteit van Heembouw Groep, goed gepresteerd. De omzet voor dat jaar kwam uit op €101 mln.

Heembouw ziet dit als een gevolg van de maatregelen die het heeft genomen op het gebied van risico spreiding, efficiencyverhoging en verdere stroomlijning van de processen, maatregelen die reeds in 2008 zijn ingezet. Ook de positieve effecten van het Lean Bouwen volgens Heembouw, de werkwijze gebaseerd op de lean filosofie die is ontwikkeld door de automobiel industrie dragen hieraan bij. Verder is de afgelopen jaren sterk ingezet op de ontwikkeling van kennis en ervaring op het gebied van duurzaam bouwen. Hierdoor is Heembouw in staat adequaat in te spelen op de groeiende vraag vanuit de markt naar duurzame oplossingen.

De solvabiliteit van de onderneming blijft onverminderd hoog en ligt bijna op 40% (39,6%). Heembouw heeft in 2009 geen financiering bij een financiële instelling hoeven opnemen.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021