Arbeidsmarkt is langzaam aan het herstellen

In 2009 had de economische crisis een zeer sterke weerslag op de arbeidsmarkt in de bouw & vastgoedsector. De partijen actief in het voortraject waren de eerste waar dit goed merkbaar was. Onder andere architectenbureaus en projectontwikkelaars hebben grote ontslagrondes achter de rug en de aanname van nieuw personeel lag bijna geheel stil. Bij de bouwbedrijven viel het de eerste helft van het jaar nog mee, maar in de tweede helft was ook daar sprake van zeer vele ontslagen.

In 2010 merken wij tot op heden een zeer voorzichtig (relatief) herstel op. De meeste organisaties hebben hun personele bezetting tot een absoluut minimum teruggebracht. Dit resulteert erin dat bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld in het geval van vertrek van personeel of toename van het aantal opdrachten, toch weer nieuw personeel moeten aannemen of inhuren. Hierdoor is een toename van het aantal vacatures in de branche merkbaar. Wel dient hierbij te worden aangegeven dat het aantal vacatures nog steeds wel op een bijzonder laag niveau ligt.

Ook zijn er grote verschillen tussen de verschillende branches in de sector te signaleren. De meeste projectontwikkelaars, architectenbureaus, ingenieursbureaus en bouwbedrijven hebben moeite om te overleven, laat staan dat ze mogelijkheden hebben voor nieuw personeel. Andere soorten organisaties, bijvoorbeeld in de adviessector, het beheer & onderhoud, de vastgoedadvisering en bij (semi)overheden kunnen al weer wat vooruit kijken. Het is dan ook met name bij dit type bedrijven en organisaties dat er weer nieuwe vacatures ontstaan.

Al met al kunnen we stellen dat de arbeidsmarkt in de bouw & vastgoedsector in 2010 een voorzichtig herstel kent, maar het is vooralsnog erg broos. Helaas hebben we geen glazen bol, want een aantal onvoorziene ontwikkelingen zou ook zo maar alles weer in een ander daglicht kunnen stellen.

 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021