We moeten blijven investeren in highpotentials binnen bouw, vastgoed en infra

Projectontwikkelaars en bouwbedrijven moeten er in deze tijd alles aan doen hun bedrijfsvoering financieel gezond te houden en het voortbestaan te waarborgen. Ook nu weer wordt er in tijden van recessie meestal gegrepen naar de bekende middelen om tot besparingen te komen; bezuinigingen en het uitstellen of stilleggen van projecten zijn aan de orde van de dag.

De kosten voor personeel betreffen in veel gevallen een aanmerkelijk deel. Veel bouwbedrijven en projectontwikkelaars zijn onmiddellijk gestopt met de werving, vacatures zijn ingetrokken en flinke ontslagrondes zijn inmiddels achter de rug. Wat men vergeet; de komende jaren zullen gekenmerkt worden door een gespannen arbeidsmarkt. Juist nu moeten organisaties doelbewust in contact blijven met de arbeidsmarkt en high-potentials voor de middellange en lange termijn. In deze tijden moeten organisaties nadenken over hoe men omgaat met het naderende tekort aan arbeidspotentieel en juist investeren in de toekomst van morgen.

Door vergrijzing daalt de werkende bevolking de komende jaren met meer dan 10 %. De gevolgen van de naoorlogse babyboom zijn dat tussen 2007 en 2013 één op de vijf Nederlanders de arbeidsmarkt verlaat. (Bron; ROA). Afgelopen jaar is de balans op de arbeidsmarkt duidelijk veranderd en kunnen we, zeker binnen de bouwsector, weer spreken van een werkgeversmarkt. Echter de komende jaren zal ondanks de opgelopen werkloosheid de arbeidsmarkt toch weer snel onder druk komen te staan. Werkgevers zullen nog meer moeite moeten doen om de aandacht van talenten te wekken. Organisaties die er beter dan hun concurrenten in slagen om met gekwalificeerde kandidaten in contact te komen, verkrijgen zich daarmee een beslissend concurrentievoordeel. Recruitment zal meer en meer een strategische kwestie worden en bedrijven zullen moeten inzetten op moderne wegen op zoek naar highpotentials binnen bouw, vastgoed en infra (http://www.linkedin.com/groups?gid=2795159) . De trend wordt gezet door nieuwe paden zoals traineeprogramma's, samenwerking met hogescholen en universiteiten, job-marketing, internet, gebruik van vacaturebanken, sociaalnetwerksites als LinkedIn en meer samenwerking met branchegespecialiseerde bureaus. Uiteraard kunt u daarvoor terecht bij onze adviseurs via www.vonkvindt.nl  en www.trivoor.nl Bureauleider VONK Nederland B.V. en Trivoor Zuid Nederland B.V.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021