Vertrouwen beleggers en financiers opnieuw toegenomen

Toenemende zorg om tekort aan ‘goede' beleggingsobjecten

Opnieuw is het vertrouwen van beleggers toegenomen en daarmee is drie kwartalen op rij een stijging zichtbaar. Ook bij financiers is het vertrouwen de laatste twee kwartalen toegenomen. Dit beeld sluit aan bij de ontwikkeling van het producenten- en consumentenvertrouwen. Beleggers en financiers zijn beiden eensgezind in hun vertrouwen in de vastgoedmarkt. Waren financiers vorig jaar nog beduidend negatiever dan beleggers, sinds eind 2009 heeft een kentering plaatsgevonden en zijn zij positiever. Hun vertrouwen gaat nu gelijk op met dat van beleggers. Dit blijkt uit het DTZ Beleggers- en Financiersvertrouwen, dat DTZ Zadelhoff voor de tiende keer onderzocht. "Zowel financiers als beleggers noemen het gevaar van de oplopende leegstand als grootste risico", vertelt Frans van Toor, partner bij DTZ Zadelhoff, verantwoordelijk voor Investments en Research. "Opvallend is dat een toenemend aantal beleggers en financiers zich nu ook zorgen maakt over de beschikbaarheid van geschikte beleggingsobjecten. De belegger zoekt bij voorkeur langlopende huurcontracten in een nieuw, groen gebouw, op een goede locatie. Dat aanbod blijft beperkt."

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021