APG roept Prologis aandeelhouders op tegen voorstellen te stemmen

Prologis European Properties nv (PEPR) grootaandeelhouder APG roept middels een brief andere aandeelhouders op om tegen een tweetal voorstellen van PEPR te stemmen, die volgens de belegger van pensioengeld in strijd zijn met de belangen van de minderheidsaandeelhouders van het vastgoedfonds.

Een voorstel, waarover tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering (ava) van 20 mei gestemd zal worden, betreft een wijziging van de regels bij de benoeming van 'onafhankelijke' bestuursleden van het vastgoedfonds.

In de brief, die op 4 mei aan andere aandeelhouders is verstuurd en in bezit is van Dow Jones Nieuwsdienst, merkt APG onder meer op dat bij het vastgoedfonds sprake lijkt te zijn van een conceptueel misverstand over de betekenis van een onafhankelijk bestuurslid.

Volgens het voorstel kunnen aandeelhouders met een belang in PEPR van minimaal 10% kandidaten voordragen voor onafhankelijke bestuurposities. PEPR stelt echter wel dat het kandidaat-bestuurslid ook onafhankelijk moet zijn van de minderheidsaandeelhouders.

"De kerntaak van een onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur (RvB) is juist het waarborgen van de belangen van de minderheidsaandeelhouders", meent APG. "Op deze wijze is het onmogelijk een evenwichtige bestuursstructuur te bereiken bij PEPR", bekritiseert de pensioenbelegger.

Het tweede voorstel betreft de herbenoeming voor drie jaar van Pierre Rodocanachi tot onafhankelijk bestuurslid. "Met de voorgestelde benoeming zal geen sprake zijn van een vacature in de RvB", aldus APG. "Daarmee is het nieuwe 'recht' van minderheidsaandeelhouders om kandidaten voor te dragen voor een onafhankelijke positie in de RvB waardeloos", concludeert de pensioenuitvoerder.

PEPR wordt bestuurd door Prologis, een Amerikaans vastgoedbedrijf dat in 1999 PEPR als fonds opzette en het in 2006 naar de beurs bracht. APG, dat een belang heeft van 12% in PEPR, kwam vorig jaar reeds in het verweer tegen de twee bedrijven om meer rechten af te dwingen voor de minderheidsaandeelhouders. Prologis had destijds een 25% belang in PEPR, 26 februari 2010 maakte het bedrijf echter bekend 30,2% gewone aandelen en 68,1% eeuwigdurende convertible preferente aandelen PEPR in zijn bezit te hebben.

"Binnen deze context vindt APG het des te belangrijker dat de aandeelhouders erop kunnen vertrouwen dat hun belangen vertegenwoordigd worden", concludeert APG.

"Prologis blijkt tweederde van de vorig jaar doorgevoerde vermogensversterking van PEPR te hebben gefinancierd. Wanneer de controlerende grootaandeelhouder zijn belang onderhands uitbreidt, moet je als minderheidsaandeelhouder extra op je qui vive zijn", voegt Paul Frentrop, hoofd corporate governance van APG, toe.

PEPR heeft tot dusver nog niet gereageerd op de brief van APG.

 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021