Gerben van Dijk en de Nieuwe Wereld

Onlangs is Gerben van Dijk benoemd als Directeur Netwerkplatform van het Vastgoedjournaal. Daarmee is hij het levende voorbeeld van het belang van actuele communicatie over vastgoed. Gerben heeft als landelijk bekende vastgoedpersonality vooral naam gemaakt door voortdurend over leegstand en herbestemming te twitteren. Frank Strolenberg, Programmamanager Herbestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, plaatst in een eigen analyse de benoeming van Gerben van Dijk in het perspectief van de razendsnelle opkomst van social media in het vastgoed.

Jaren geleden al vertelde hij dat hij elke avond met Hootsuite op schoot z’n eigen regie voerde over een continue en gedoseerde stroom aan tweets. En andere verdienste is dat hij een Linkedin groep over leegstaand vastgoed heeft aangemaakt die sinds 2010 in de lucht is en in de begintijd maandelijks met duizend volgers groeide. Er was blijkbaar een acute behoefte om in openheid met elkaar over vastgoed te spreken.

De nieuwbouw was tot dan toe toch vooral een gesprek binnen het old boys netwerk, maar leegstand en herbestemming was – zeker in die beginjaren - juist een onderwerp van een nieuwe generatie. Een generatie die kennis en informatie wilde delen. Discussies werden via social media uitgevochten; initiatiefnemers vonden elkaar en ontwikkelden samen nieuwe kennis. Je hoefde niet langer een ASRE cursus te hebben gevolgd om in het vastgoed aan de slag te kunnen: iedereen kon via zijn of haar smartphone in no time beschikken over ‘productiemiddelen’ waarover voorheen alleen bedrijven konden beschikken: informatie/data, kennis, creativiteit en vooral: een netwerk. Als overlevingsstrategie is het voor de bestaande wereld van het vastgoed absoluut noodzakelijk om actief openheid na te streven. Het binnenboord halen van Gerben van Dijk door het Vastgoedjournaal is dan ook een uiterst slimme transfer. Ik wens beide uiteraard veel succes toe.

Twee dingen
Opvallend aan deze benoeming zijn echter nog twee andere dingen. Op de eerste plaats geeft Gerben invulling aan een functie die zo’n 5 jaar geleden nog niet bestond. Daarmee twittert hij niet alleen via social media over de nieuwe (vastgoed)wereld, maar toont hij fysiek aan hoe ingrijpend die wereld veranderd is. Onlangs was er een enquête op Linkedin onder 1.100 respondenten naar de meest voorkomende nieuwe beroepen. De top 10 antwoorden waren: Bitcoin handelaar, drone operator, vlogger, iPhone glazenmaker, draagdoekconsulent, cupcake designer, 3D printspecialist, moleculair kok, crowdfunding specialist en scrum master. Directeur Netwerkplatform kan daar natuurlijk zo tussen. Als u nog niet alle beroepen herkent heeft u wellicht een paar trends gemist; ik heb ook een paar zaken moeten navragen.

En ik kwam er eigenlijk toen pas achter dat mijn eigen kinderen en hun vrienden actief zijn in sommige van deze beroepen. De nieuwe wereld is dichterbij dan u denkt. Maar het zijn natuurlijk ook dit soort nieuwe beroepen die vastgoed gaan gebruiken; weliswaar anders dan voorheen ( met minder m², maar met meer koffie & wifi) en veel van hen vinden oude gebouwen inspirerender dan nieuwbouw, maar hoe dan ook: het biedt hoop voor het vastgoed.

Vastgoed en cultuurbehoud
Een tweede interessant aspect aan deze benoeming was de ondertitel van een artikel in Cobouw over Gerbens benoeming: ‘Gerben van Dijk verruilt de bouw voor het vastgoed’. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat deze twee zelfstandige naamwoorden goeddeels hetzelfde betekenden. Ik had natuurlijk beter moeten weten. Zeker in deze tijd is het beheer en de herontwikkeling van het vastgoed heel iets anders dan de bouw van nieuw vastgoed.

Daarmee komt de bouw c.q. het vastgoed wel heel erg dicht tegen de cultuursector aan. Immers daar geldt het onderscheid tussen cultuurschepping en cultuurbehoud. De eerste is de wereld van de architectuur en stedenbouw; de ander is de wereld van de cultuurhistorie en het erfgoed. Blijken vastgoed en erfgoed bijna hetzelfde te zijn? Erfgoedontwikkelaars als Boei en DBF wisten dat natuurlijk al langer. Maar of de grootst gemene deler van de vastgoedwereld weet dat ze bijna op een lijn staan met erfgoed? En of monumentenzorgers zich al voldoende realiseren dat zij eigenlijk de taal van het vastgoed moeten spreken? Wat de herbestemmingspraktijk van de afgelopen 5 jaar in ieder geval al heeft aangetoond is dat beide groepen ontzettend veel van elkaar kunnen leren. Wie weet welke bruggen Gerben, ook als voorzitter van het H(erbestemmings)-team, hier nog kan slaan. Wat één benoeming niet al teweeg kan brengen.
 

Frank Strolenberg

Strolenberg is programmamanager herbestemming bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bepleit een gebiedsgerichte benadering van leegstand. Daarnaast zet hij zich in voor de circa 2.000 kerken en 120 kloosters die de komende 5-10 jaren vrij komen.Reacties


Laatste nieuws