Interview: waarom Heerenveen de gronduitgifte voor het IBF ziet stijgen

De gemeente Heerenveen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar circa twee hectare aan grond uitgegeven voor het International Business Park Friesland (IBF) bedrijvenpark. Dit is al bijna de helft van wat in het gehele afgelopen jaar 2009 is uitgegeven. Vooral logistieke en bouwgerelateerde bedrijven namen grond af. Heerenveen verwacht dit jaar in totaal circa 6 hectare voor het IBF te gaan uitgeven.

Tegenover Vastgoedjournaal verklaart Piet Zijlstra, contactfunctionaris voor bedrijven van de gemeente Heerenveen, dat de gronduitgifte voor het IBF vorig jaar nog vrijwel stil lag. "In het eerste kwartaal van vorig jaar hadden we zelfs nog maar nul m2 uitgegeven. Nu in de eerste drie maanden zitten we al op twee hectare. We zijn daarom erg positief voor het verdere verloop van dit jaar." Volgens Zijlstra namen bedrijven in dit eerste kwartaal gemiddeld een paar duizend m2 grond af op het IBF. Het gaat om grond dat gemiddeld rond de €60 per m2 kost. "We merken zelf dat bedrijven die willen uitbreiden naar ons toekomen en aan ons vragen waar ze dat kunnen doen. Zo weten we van een aantal gevallen dat een bedrijf kon uitbreiden door het overnemen van een leeg stuk van de buurman ernaast."

Wat de leegstand op de bedrijfsterreinen betreft is Zijlstra positief: "Die is heel laag voor een bedrijventerrein, de bezettingsgraad ligt nu rond de 95%."

Het circa 100 hectare grote IBF-terrein, gelegen aan de snelweg A7 ten westen van Heerenveen is in begin jaren negentig opgericht door de provincie en de gemeente Heerenveen en gold destijds als een groot structuurversterkend project in Friesland. In eerste instantie mikte het IBF op het binnenhalen van grote bedrijven die circa 10 hectare op het terrein zouden gaan bezetten, later stond het IBF ook open voor kleinere bedrijven door het uitgeven van kleinere kavels.

Rogier Hentenaar

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021