Onderzoek Regus: herstel economie pas eind 2010

Wereldwijd groeit de economie gestaag, maar het begin van een volledig herstel wordt niet eerder verwacht dan december 2010. Dat is de conclusie van het meest recente Regus BusinessTracker onderzoek - uitgevoerd onder 15.000 internationale respondenten - dat iedere twee jaar verschijnt. Nederlandse bedrijven laten een groei zien van 3%, maar toch zijn de verwachtingen met betrekking tot economisch herstel verschoven van augustus naar december 2010.

Het wereldwijde onderzoek benadrukt dat het bedrijfsleven er verstandig aan doet voorzichtig optimistisch te zijn. Het laat weliswaar een netto groei zien - 12 % van de ondernemingen heeft een hogere omzet, 8% een hogere winst - maar toch moeten bedrijven zich wereldwijd concentreren op kostenbesparingen en een grotere operationele flexibiliteit. Volgens het onderzoek is het percentage ondernemingen dat omzet en winst ziet stijgen groter dan het percentage ondernemingen waarbij deze afnemen. Toch verwachten de respondenten dat het begin van sterke en stabiele economische groei en economisch herstel in hun land pas in december zal plaatsvinden, vijf maanden later dan eerder werd verwacht.

Eduard Schaepman, CEO van Regus Benelux, wereldmarktleider op het gebied van flexibele kantoorruimte: "Ondanks de discrepantie tussen verwachtingen en de realiteit van de gerealiseerde groei in het bedrijfsleven, zoals weergegeven in dit recente onderzoek, is het van belang te bedenken dat er wereldwijd nog steeds sprake is van groei, met uitzondering van Spanje, waar de omzet per saldo terug loopt. Toch is de verwachting over de omzetgroei in Nederland een zorgelijke indicator voor de verwachting met betrekking tot de werkgelegenheid en infrastructuur in dat land, met name in de consultancy sector."

"Er is een aantal belangrijke lessen dat bedrijven wereldwijd horen te trekken uit deze recessie. Zo moet het herstructureren van het personeelsbestand en de inrichting van werkplekken een voortdurend proces worden. Flexibel werken heeft zowel werkgevers als werknemers een aantal voordelen opgeleverd en hen geholpen de gevolgen van de recessie het hoofd te bieden. Wij hebben als Regus wereldwijd kunnen zien dat er sprake is van een verschuiving van traditionele kantoorhuur naar meer flexibele vormen van werkplekoplossingen, wat waarschijnlijk een belangrijke rol gaat spelen in het verwachte economische herstel", aldus Schaepman.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021