Vastgoedfonds Nieuwe Steen Investments heeft overeenstemming bereikt met financier ING Real Estate Finance over vervanging van de huidige kortlopende financiering door een nieuwe langer lopende leningfaciliteit van €250 miljoen.

Johan Buijs, CEO van NSI: "Met deze nieuwe faciliteit hebben we een solide basis gelegd om onze groeiambities verder vorm te geven. We realiseren in één keer een aantal doelstellingen die we ons zelf hadden gesteld. We vergroten onze financiële flexibiliteit en daarnaast is met deze herfinanciering de gemiddelde looptijd van onze totale leningenporterfeuille aanzienlijk verlengd. Mede gelet op de lange relatie die we als NSI hebben met ING zie ik deze stap als een belangrijke bestendiging van deze relatie."

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021