Bilfinger: Grootschalige renovaties leiden tot goede verhuur van ‘distressed assets’

Sinds 2012 voert Bilfinger Real Estate BV het strategisch assetmanagement uit over een disstressed assets kantorenportefeuille bestaande uit 51 objecten verspreid door heel Nederland. De doelstelling is om deze objecten te verkopen tegen de hoogst haalbare verkoopprijs. Deze maximale opbrengst  wordt, onder andere, bereikt door (voor)investeringen te doen in bepaalde objecten om te komen tot (weder)verhuur.

Door deze tactische en strategisch aanpak met onderdelen van de portefeuille wordt een optimaal rendement behaald. Onderstaand volgen enkele voorbeelden van succesvol asset management waardoor een object weer weggezet kan worden als een core asset met een passend prijskaartje.

Meerjarig vastgelegd
In 2014 werden dankzij deze strategie twee succesvolle investeringstrajecten afgerond, waarbij de huurders meerjarig werden vastgelegd en soms zelfs uitbreiden in het gehuurde als gevolg van gebouw gebonden investeringen.

In het kantoorgebouw, gelegen aan de Zernikestraat te Eindhoven, werd in nauw overleg met huurder Grontmij het gebouw volledig gerenoveerd en voorzien van een nieuwe fit-out op basis van Het Nieuwe Werken. De huurder had echter behoefte aan minder vierkante meters en liet één etage leeg achter. Vanwege de renovatie voor Grontmij werd ook deze lege etage volledig meegenomen in het traject en opgeknapt en mede daardoor kon snel een nieuwe huurder gevonden worden die ook langjarig tekende. Dit heeft geleid tot een volledig langjarig verhuurd pand waarbij de waarde van het object aanzienlijk is verhoogd.

Hetzelfde geldt voor het kantoorgebouw gelegen aan de Planetenweg te Hoofddorp. In de kantoorgebouwen Delta C en Delta D huurt Global Collect kantoorruimte. Huurder had behoefte aan kwalitatieve ruimte waarbij zij ook haar groeimogelijkheden kon realiseren. In 2013 werd het kantoorgebouw Delta D reeds flink gerenoveerd en ook C is inmiddels grootschalig aangepakt. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 januari 2015 Global Collect voor een nieuwe langjarige periode is vastgelegd. Ook hier werd waarde toegevoegd aan de objecten middels investeringen in combinatie met een huurder die bereid was zich vanwege deze investeringen voor langere tijd te committeren.

Strategische keuzes
Naar onze mening zijn dit enkele voorbeelden van de juiste strategische keuzes welke Bilfinger Real Estate BV samen met haar externe partijen en adviseurs uitvoert. Het is een succesvolle afdeling binnen Bilfinger Real Estate die inzet op groei en ook de reeds opgedane ervaring wil aanwenden voor overige portefeuilles om een optimaal rendement te genereren voor haar clientèle. De verschillende objecten welke op dit moment in de verkoop staan zijn terug te vinden op de website www.kantorenverkoop.nl.  Reacties


Laatste nieuws