Crisis- en herstelwet eindelijk in werking

In de markt werd al veel geklaagd over het uitblijven van de invoering van de Crisis-en herstelwet. Dankzij deze wet krijgt de goeddeels stilliggende bouw- en ontwikkelsector een stevige impuls. Nu is het zover. Het ministerie van VROM meldt dat deze veel besproken wet per 31 maart aanstaande in werking gaat treden.

Volgens VROM maakt deze wet het mogelijk om projecten op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en (woning)bouw sneller uit te voeren. De Eerste Kamer ging op 16 maart 2010 akkoord met de Crisis- en Herstelwet. Deze wet levert een belangrijke bijdrage aan behoud van werkgelegenheid, vooral in de bouwsector.

'Wat de Crisis- en herstelwet bijzonder maakt, is dat we voor het eerst dwars door sectoren heen het mes zetten in een groot aantal wetten, regels en procedures tegelijk, met als kern: vereenvoudiging en versnelling', aldus minister-president Balkenende. 'Zo zorgen we er in crisistijd voor dat mensen hun baan houden en dat de economische structuur van ons land sterker wordt.'

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021