11 december: De investeringsopgave van zorgvastgoed en corporatiebezit

Hoe krijg je als woningcorporatie of zorginstelling investeringen die bijdragen aan je doelstellingen weer op de rit? Hoe maak je scherpere keuzes in deze tijd van bezuinigingen en onzekerheden? De crux is: hoe krijg je betere langetermijnvisies, betere langetermijnportefeuilleplannen en betere businessplannen? En vooral: hoe krijg je ze gefinancierd? Welke eisen stellen financiers, hoe kunnen ze je helpen? Zorginstellingen staan er veel meer alleen voor dan corporaties, omdat ze minder borging hebben.

Tijdens dit seminar worden interessante voorbeelden gepresenteerd hoe ze het toch rooien. En ook: wat corporaties en zorginstellingen over en weer van elkaar kunnen leren. Hoe krijg je als corporatie bijvoorbeeld de investeringsopgave voor elkaar om je bezit te verduurzamen en/of de wachtlijsten te verkorten en mensen langer zelfstandig te laten wonen? Hoe blijf je als zorginstelling gezond in krimpomstandigheden? Deze twee sectoren hebben veel gemeen: er is twee derde overlap in interne toezichthouders tussen woningcorporaties en zorginstellingen.

Organisatie: Building Business in samenwerking met Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling (Real Estate & Housing) TU Delft. 

Concept: elke spreker heeft een half uur podiumtijd, waarvan 20 minuten voor de presentatie en 10 minuten voor discussie met de zaal. 

Datum: donderdagmiddag 11 december. Locatie: Queen’s Foyer, Beatrix Theater, Jaarbeursplein, Utrecht.

Doelgroep: corporaties, zorginstellingen, scholen, gemeenten, vastgoedfinanciers, vastgoedbeleggers, ontwikkelaars/bouwers, accountants, adviseurs.

MiddagvoorzitterRoel Steenbeek, oud-bestuursvoorzitter Ymere, voorzitter RvC Woonzorg Nederland.

Programma: 13.30-14.00 uur Inloop met koffie en thee

 

 14.00-14.15 Inleiding door middagvoorzitter Roel Steenbeek.

 

14.15-14.45 Birgitte van Hoesel, directeur Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): hoe kan het WSW corporaties helpen investeringen van de grond te krijgen in het licht van de huidige financieringseisen? En wat verwacht het WSW dan als voorwaarden van de zorginstellingen en corporaties? Praktische aanbevelingen om uw beleid op af te stemmen.

  

14.45-15.15 Daphne Braal, directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV): wat is de actuele visie van het CFV op investeringen vanuit zijn toezichtrol op de financiële positie van individuele corporaties en het sectorbeeld? Hoe kunnen zorginstellingen en corporaties hierop inspelen?

 

15.15-15.55 Eelco Damen, bestuursvoorzitter Cordaan, in tweespraak met Fred Reynaers, Senior manager Public Finance BNG:waarom een recente substantiële financieringsaanvraag van Cordaan wel gehonoreerd werd, terwijl dat bij veel zorginstellingen niet het geval is. Wat is het verschil en wat kunnen anderen hiervan leren?

15.55-16.25 Pauze 

16.25-16.55 Willy de Mooij, lid RvB Vestia: hoe krijgt Vestia zijn investeringen weer op de rit? En wat kunnen corporaties en zorginstellingen daarvan leren?

 

 

16.55-17.25 Wat hebben zorginstellingen en corporaties concreet aan de dit voorjaar opgerichte Nederlandse Investeringsinstelling (NII)? Daarin hebben 13 pensioenfondsen en verzekeraars zich gecommitteerd om grootschalig onder meer in infrastructuur, zorg, woningbouw en onderwijs te investeren. Wat betekent dit in de praktijk voor zorghuisvesting en woningbouw in de komende tijd? Spreker: Loek Sibbing, CEO NII.

17.25 uur Netwerkborrel. 

Inschrijven en kosten

Voor 295 euro (excl. BTW) kunt u deelnemen aan dit kwaliteitsseminar op 11 december. Stuur een mail naar info@buildingbusiness.nl met als onderwerp ‘Investeringen’. Vermeld ook het factuuradres in uw mail. U ontvangt zo snel mogelijk een bevestigingsmail.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022