Vandaag verschijnt het enquêterapport! En nu?

De meest ingrijpende gebeurtenis voor woningcorporaties van de laatste 20 jaar is heel nabij. Op donderdag 30 oktober verschijnt het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. Hoe als corporatie dat belangrijke rapport voor jezelf te interpreteren? Welke ruimte en welke keuzes zijn er nog mogelijk, ook in het licht van de Novelle? Heet van de naald schetsen topsprekers op dit seminar dilemma's en scenario's voor de dagelijkse praktijk van elke corporatie op basis van het rapport.

Parlementaire enquêtes hebben altijd enorme impact op een sector. Wat gaat dit voor uw corporatie betekenen? Hoe verhouden nieuwe regels zich tot de voortdurend veranderende samenleving waarin dynamiek, differentiatie, zelfredzaamheid, flexibiliteit en tijdelijkheid een hoofdrol spelen? Dwingt de dagelijkse werkelijkheid tot proberen, experimenteren en aanpassing van het bedrijfsmodel en verlaat die dus altijd de regels? In welke mate kan dat straks nog? Hoe? Welke plaats krijgt het idealisme, dat altijd zo kenmerkend voor de sector was? De sprekers op dit seminar hebben goed nagedacht over de ruimte die het rapport laat voor diverse scenario's. Wie verantwoordelijk is voor de strategie van zijn of haar corporatie, of nadenkt over de toekomst, mag dit seminar niet missen! Het wordt een middag vol inspiratie over de nieuwe werkelijkheid.

Concept: elke spreker heeft een half uur podiumtijd, waarvan 20 minuten voor de presentatie en 10 minuten voor discussie met de zaal.

Datum: 10 november
Locatie: Beatrix Theater, Queen's Foyer, Jaarbeursplein, Utrecht. Ligt pal naast het Centraal Station en is dus goed met het openbaar vervoer te bereiken.
Doelgroep: bestuurders, directeuren, strategen en toezichthouders van woningcorporaties, wethouders, ambtenaren volkshuisvesting, ontwikkelaars, bouwers, vastgoedbeleggers, financiers, accountants, adviseurs.

Middagvoorzitter: Karin van Dreven, directeur-bestuurder Haag Wonen.

Programma

13.30-14.00 uur Inloop met koffie en thee

14.00-14.15 Inleiding en analyse rapport parlementaire enquêtecommissie door middagvoorzitter Karin van Dreven. 

 

 

 

14.15-14.45 Goos Minderman, hoogleraar Public Governance en Public Law VU Amsterdam, voorzitter Commissie Governancecode Woningcorporaties 2011.

 

 

 

14.45-15.15 Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en publicist over onder meer sociale cohesie, volkshuisvesting, vraagsturing, afrekencultuur, modern paternalisme, participatiesamenleving.

 

 

 

15.15-15.45 Hedy van den Berk, bestuurder Havensteder. Is een van de zes corporatiedirecteuren die begin juli het manifest Sociaal blijven investeren publiceerden.

 

15.45-16.15 Pauze

 

16.15-16.45 Leon Bobbe, directeur/bestuurder De Key. Zette als directeur van Dudok Wonen een ongewoon veranderprogramma op dat er vanuit gaat dat je vooraf niet weet wat het probleem is, laat staan dat je weet hoe de oplossing er uit ziet. Innovaties 'ontvouwen' zich. Bobbe bedacht ook de bezitloze woningcorporatie.

 

 


16.45-17.15 Adri Duivesteijn, Eerste Kamer PvdA, en Johan Conijn, hoogleraar Woningmarkt en directeur Ortec Finance, reageren op de voorgaande sprekers in het licht van het rapport van de enquêtecommissie.

 

 

17.15 uur Netwerkborrel


Inschrijven en kosten

Voor 295 euro (excl. BTW) kunt u deelnemen aan dit kwaliteitsseminar op 10 november. Stuur een mail naar info@buildingbusiness.nl met als onderwerp 'Enquête woningcorporaties'. Vermeld ook het factuuradres in uw mail. U ontvangt zo snel mogelijk een bevestigingsmail.


Voorlopige deelnemerslijst:

3B Wonen
AM
Areaal Advies
Bijdendijk consult
Bouwfonds 
BNG Bank

Breman Centrale Diensten BV
Breman Service Facilitair BV
Building Business
Cannock Chase
cultuurpsycholoog en publicist
De Alliantie
De Key
De Woonplaats
Domesta
Dudok Wonen
Eigen Haard
gemeente Breda
gemeente Maastricht
Gemeente Soest
Haag Wonen
Havensteder
Heko B.V.
IPD Nederland BV
Kadaster
Koopmans Bouw B.V.
Leaufort
Lefier ZuidoostDrenthe
Legaltree Fjalla Advocatuur B.V.
Mitros
Mozaïek Wonen
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen
PriceWaterhouseCoopers Advisory N.V.
R&P Finance B.V.
Raeflex
Reasult BV
RICS Benelux
RvC Havensteder/ Domesta
Servatius Wonen en Vastgoed
Smartagent
SOR
Staedion
Stibbe B.V.
Stichting Huurdersbelangen "de Duinstreek"
Stichting Steeds Leven
Stichting Woningbouw Slochteren
SVTwonen+
Tiwos
Van der Leij Groep
Van Doorne N.V.
VAN-HAASTERT Search en Selectie
VBTM Advocaten
Vivare projecten b.v.
Vlug adviseurs
VU Amsterdam
Wassenaarsche Bouw Stichting
Weebers Vastgoed Advocaten N.V
Wonincorporatie Domijn
Woning Goed B.V.
Woningbouwvereniging Portugaal
Woningstichting de Veste
Woningstichting Gouderak
Wonion
Woonbron
Woonstad Rotterdam
Woonstichting VechtHorst
Ymere
Zayaz
ZoWonen

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022