Weinig spectaculaire uitkomsten uit groot Woononderzoek overheid en CBS

Aandeel en omvang aflossingsvrije hypotheken nemen toe. Vraag koopwoningen blijft overeind, maar kopers tonen uitstelgedrag. Eén op de drie starters koopt en ruim 1,1 mln woningen zijn energiezuiniger. Zie hier enkele conclusies uit het nieuwe WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON) dat het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen hebben opgezet. Sommige van deze conclusies klinken al bekend in de oren en zijn ook niet verrassend te noemen. VJ heeft voor u dit onderzoek eens goed doorgenomen. Leden van VJ Profs kunnen die in het geheel lezen.

De bevindingen in dit onderzoek van de overheid en CBS: "In 2009 hebben huurders, na verrekening van de huurtoeslag, 23 procent van hun netto besteedbaar inkomen uitgegeven aan huur. In 2006 was dit  24 procent. Inclusief bijkomende woonlasten zoals energielasten en diverse heffingen besteden huurders 37 procent van hun inkomen aan wonen. Dit komt neer op 600 euro per maand.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021