Hoorn en IntermarisHoeksteen maken afspraken tot 2015

Afgelopen donderdag ondertekenden de gemeente Hoorn en woningcorporatie IntermarisHoeksteen onder het motto ‘Méér dan wonen alleen' een nieuwe raamovereenkomst voor de jaren 2010 tot 2015. Op basis van deze overeenkomst maken de partijen de komende vijf jaar concrete wederzijdse prestatieafspraken. Het doel is om samen het woonbeleid in de gemeente Hoorn vorm te geven, met ieder eigen verantwoordelijkheden en een gezamenlijke ambitie.

De gemeente Hoorn werkt als regisseur van het woonbeleid van de stad nauw samen met partijen in de sector wonen. IntermarisHoeksteen is als grote woningcorporatie in Hoorn hierbij een belangrijke partij. Prestatieafspraken zijn een belangrijk instrument om samen het woonbeleid vorm te geven. Hieronder horen onder andere ook het sociaal beleid en het beleid voor wonen, welzijn en zorg. Een belangrijke afspraak is dat de partijen samen wijkvisies per wijk gaan ontwikkelen. Dat gebeurt nu als eerste voor de Grote Waal.

Woonkwaliteit
Hoorn moet een aantrekkelijke en levendige stad blijven voor iedereen. De gemeente wil daarom inspelen op ontwikkelingen in de woningmarkt, bijvoorbeeld door het toekomstbestendig houden en maken van de stad. Het doel is om iedereen goede woonkwaliteit en keuzemogelijkheden te bieden. De corporatie richt zich vooral op het huisvesten van juist de kwetsbare groepen (toekomstige) inwoners: mensen met een relatief laag inkomen en mensen met een behoefte aan extra zorgfaciliteiten.

Woonwensen
De gemeente Hoorn en IntermarisHoeksteen willen wonen, zorg en welzijn met elkaar in evenwicht brengen. Dit geldt voor alle doelgroepen die het nodig hebben, of het nu gaat om startende jongeren, gezinnen of senioren. Daarbij is het nodig om zo goed mogelijk inspelen op de veranderende woonwensen. Naast passende woningen horen daar ook goede voorzieningen in de wijk bij. Ook het blijven bevorderen van de leefbaarheid in de wijken is een belangrijke afspraak. Met als motto ‘schoon, heel en veilig' financieren gemeente en corporatie samen wijkprojecten.

Duurzaamheid en onderzoek scheef wonen
Duurzaamheid is een belangrijk thema de komende jaren. Op het gasverbruik in huurwoningen moet bijvoorbeeld de komende periode 20% bespaard worden. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de balans tussen de doelgroepen en het huizenaanbod en ook naar hoeveel mensen in de Hoornse huurwoningen scheef wonen. Dat zijn mensen die ten opzichte van hun inkomen te goedkoop wonen. De resultaten worden vervolgens verwerkt in de nieuwe prestatieafspraken vanaf 2011.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021