Het gerechtshof in Amsterdam moet opnieuw de vraag beoordelen of er voldoende reden is een voorlopig getuigenverhoor op te starten op verzoek van projectontwikkelaar Chipshol.
Dat oordeelde de Hoge Raad vrijdag.

Chipshol verzocht in 2007 de rechtbank Den Haag om een voorlopig getuigenverhoor te houden in verband met een mogelijke procedure die het bedrijf tegen de Staat zou willen aanspannen.

Daarmee hoopte Chipshol opheldering te krijgen over de vraag waarom drie rechters in de rechtszaken tegen luchthaven Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) waren vervangen. De rechtbank en vervolgens ook het hof in Den Haag wezen het verzoek af.

Geen belang
Het hof was van mening dat Chipshol geen belang had bij een dergelijk verhoor, omdat het er niets mee zou kunnen bereiken. De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het hof in Den Haag en heeft de zaak naar het hof in Amsterdam verwezen.

Projectontwikkelaar Chipshol is al jarenlang in een juridische strijd verwikkeld met luchthaven Schiphol om het zogenoemde Groenenbergterrein bij de luchthaven, waar Chipshol bouwplannen had.

Eis
Chipshol eist tientallen miljoenen euro's van de luchthaven, omdat het bedrijf door een bouwverbod op verzoek van Schiphol haar bouwplannen niet kon realiseren.

In zowel deze rechtszaak als de zaak tegen de LVNL werden de drie behandelend rechters vervangen. In de zaak tegen Schiphol was dat juist voor de slotpleidooien.

Chipshol vermoedt dat de vervanging te maken heeft met de manier waarop de vervangen rechters de zaken behandelden.

Onrechtmatig
Het gerechtsbestuur van de rechtbank Haarlem, waar de schadevergoedingsprocedure tegen Schiphol begon, heeft de zaak volgens Chipshol onrechtmatig beïnvloed. Daarvoor zou de Staat aansprakelijk zijn.

''De door Chipshol gestelde gang van zaken zou, als deze zou komen vast te staan, een ernstige schending betekenen van het recht van Chipshol op een eerlijk proces'', aldus de Hoge Raad vrijdag.

Bron: ANP

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021