Maatregelen om gevolgen crisis in vastgoedmarkt op te vangen

Amersfoort heeft maatregelen genomen waardoor tegenvallende inkomsten op de grondverkoop als gevolg van de economische crisis op korte termijn zijn opgevangen. In de jaarrekening van 2009 is een verlies van 7,9 miljoen euro afgeboekt. Voor de langere termijn dwingt de financiële crisis de gemeente tot een herbezinning op de gemeentelijke grondexploitatie. Zo stelt het college in een Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad. Door het stilvallen van de vastgoedmarkt heeft de gemeente minder inkomsten waardoor er voor ruimtelijke projecten minder geld is.

Voor dit jaar zijn de te verwachten risico's in beeld gebracht en zijn de financiële tekorten afgedekt. Op dit moment hebben er nog geen aanpassingen aan programma's voor woningbouw en bedrijventerreinen plaatsgevonden.

Voor de langere termijn zijn scenario's uitgewerkt in een nota 'grondexploitaties en strategisch vastgoed'. Die scenario's variëren van redelijk herstel van de markt tot aan een diepere crisis. Deze scenario's zijn nodig om op tijd in te kunnen spelen op veranderingen in de economische markt. Voorop staat dat een aanpassing van de ruimtelijke strategie nodig is. De ontwikkelingen van de vastgoedmarkt en de gevolgen voor Amersfoort worden nauwlettend in de gaten gehouden om de nieuwe gemeenteraad tijdig keuzes voor te kunnen leggen.

Alle documenten en maatregelen over de Amersfoortse aanpak van de economische crisis zijn te vinden op www.amersfoort.nl/economischecrisis.nl

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021