Vrijdag 5 september 2014 was een bijzondere dag voor de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman. De nieuwbouw aan de Willem de Zwijgersingel in Gouda is op deze dag, die bol stond van de feestelijkheden, officieel geopend en in gebruik genomen. De stad Gouda is een prachtig onderwijsgebouw op een markante plek rijker.

De GSG Leo Vroman is een openbare school voor mavo, havo en atheneum. Het ontwerp van de nieuwbouw is van Broekbakema uit Rotterdam en kent een driehoekige plattegrond met in het midden een centraal atrium waarom heen de onderwijsruimten zijn gesitueerd. De nieuwbouw heeft drie bouwlagen en is ontworpen voor ca. 1.000 leerlingen en heeft een omvang van ca. 6.500 m2 BVO.

Binnen het onderwijs van de GSG Leo Vroman staat kleinschaligheid met aandacht voor de individuele leerlingen centraal. Dit is ook het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Het driehoekige ontwerp komt voort uit de drie 'domeinen' waarin het onderwijs is georganiseerd. Een domein wordt gedefinieerd als de pedagogische en sociale thuisbasis voor een cluster van maximaal drie of vier groepen van 20 à 25 leerlingen. Vrijwel alle lessen van zo'n groep leerlingen vinden plaats in het eigen domein. Docenten hebben hun werkplek in of vlak bij de domeinen. Elk domein wordt ontsloten met een eigen trappenhuis in één van de hoeken van de driehoek.

Binnen die domeinen werken leerlingen individueel, in kleinere groepen, of krijgen in groepsverband instructie. Kenmerkend is dat in het ontwerp geen sprake is van een gangenstructuur. De leerdomeinen bestaan uit open leergebieden die ruimte bieden voor samenwerking en individuele werkvormen, afgewisseld met transparante instructieruimten voor klassikaal onderwijs. Van gangen is in dit concept geen sprake. Zo wordt uitmate efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Op de begane grond bevinden zich de zogenoemde 'specials'. Het zijn multifunctionele, goed geoutilleerde ruimten waarin activiteiten plaatsvinden waarvoor specifieke voorzieningen nodig zijn (bijvoorbeeld practicum lokalen als biologie, natuurkunde, tekenen en handvaardigheid). Alle domeinen maken gebruik van deze specials. In de specials ontmoeten de leerlingen uit verschillende afdelingen elkaar.

De nieuwbouw heeft een zeer prettig binnenklimaat en is zeer duurzaam en energiezuinig. Naast dat het gebouw voldoet aan het PvE 'Frisse Scholen, klasse B' is deze ontworpen en gebouwd volgens het 'Passief School' concept. In het kort betekent dat dat de buitenschil dermate goed is geïsoleerd (en daarmee in wintersituaties de warmte dermate goed vasthoudt) dat geen conventionele verwarmingsinstallatie meer behoeft te worden toegepast. Zo ontstaat een uitermate laag energiegebruik. De nieuwbouw van GSG Leo Vroman is de eerste school in Nederland binnen het Voortgezet Onderwijs dat met deze omvang is gebouwd volgens dit Passief School concept.

BOAG heeft gedurende de gehele voorbereiding en uitvoering het projectmanagement voor de nieuwbouw verzorgd. Het ontwerptraject is gestart begin 2011 en de bouw is aangevangen in februari 2013. De oplevering heeft plaatsgevonden in maart 2014. BOAG heeft het ontwerpteam aangestuurd, namens de GSG Leo Vroman de volledige kosten- en kwaliteitsbewaking verzorgd en de Europese aanbesteding begeleid. BOAG was verantwoordelijk voor de inrichting van en de advisering over de projectorganisatie en de bewaking van de informatie en communicatiestromen binnen het project. (Advertorial).

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022