VJ-columnist Aad Rozendal promoveert op begrip 'belang' in de belasting

Fiscalist Aad Rozendal die met regelmaat interessante columns voor de vastgoedsector op VJ publiceert, promoveert binnenkort aan de Universiteit van Tilburg op het begrip ‘belang’ in de Nederlandse belastingwetgeving.  

Volgens Rozendal (1978) wordt het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving in vele wettelijke bepalingen gebruikt om een relatie  tussen twee rechtssubjecten tot uitdrukking te brengen. Rozendal: “Een duidelijke omschrijving van het begrip 'belang' ontbreekt echter in een groot aantal gevallen, terwijl de aanwezigheid of de verkrijging van een belang van een bepaalde omvang grote fiscale gevolgen kan hebben, ook voor de vastgoedsector.” Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat men plots geconfronteerd wordt met heffing van overdrachtsbelasting of met een beperking van verliesverrekening waardoor verliezen niet langer verrekend kunnen worden met toekomstige winsten.

Geen geschikt begrip

Rozendal heeft onderzocht in hoeverre het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving een geschikte norm is om in het concrete geval een relatie tussen rechtssubjecten tot uitdrukking te brengen. Op basis van een toetsing aan enkele kwaliteitscriteria zoals rechtszekerheid en proportionaliteit is de belangrijkste conclusie dat het begrip belang in veel gevallen geen geschikt begrip is. De onduidelijkheid van het begrip belang werkt vaak op onevenredige wijze uit in het nadeel van belastingplichtigen. Om de kwaliteit van het begrip belang te verbeteren zijn door Rozendal enkele concrete aanbevelingen gedaan.  

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022