Aedes, de branchevereniging van corporaties, verzet zich fel tegen de conclusies van het Centraal Planbureau (CPB). In haar nieuwste rapport 'De Woningcorporatie uit de verdwijnhoek' stelt de CPB voer om de zorg voor betaalbare sociale huisvesting over te dragen naar de overheid in plaats van de corporaties. Aedes acht dit voorstel 'gevaarlijk' en een 'onzalig plan'. 

'Niet de corporaties, maar de overheid is de meest aangewezen partij om zorg te dragen voor betaalbare sociale huurwoningen voor mensen met lagere inkomens.' Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het 'CPB-document De Woningcorporaties uit de verdwijnhoek' van 10 maart 2010. Het CPB stelde zichzelf de vraag of de overheid dan wel de corporaties het beste zijn toegerust om het sociale huurbeleid uit te voeren?'

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021