Aandacht voor luchtkwaliteit gebouwen te lang onderbelicht gebleven

Afgelopen januari luidde Sharon Dijksma - voormalig staatssecretaris OCW - eindelijk de noodklok. Uit onderzoek van de GGD bleek dat het binnenklimaat van Nederlandse scholen ver onder de maat is en Dijksma kondigde noodmaatregelen aan. Scholen reageerden enthousiast op het voornemen om 100 miljoen euro ter beschikking te stellen om op grote schaal de luchtkwaliteit in gebouwen te verbeteren. Met de val van het kabinet is het echter niet meer zo zeker of die crisismaatregel wel wordt doorgevoerd.

De aandacht voor het binnenklimaat is te lang onderbelicht gebleven. Veel mensen hebben geen idee hoe schadelijk een slechte binnenluchtkwaliteit kan zijn. De grote boosdoener is vaak fijnstof, omhoog dwarrelend bij elke stap die we zetten. De ingeademde stofdeeltjes kunnen zelfs zo klein zijn dat ze in de bloedbaan terecht komen. Dat klinkt niet prettig en dat is het ook niet. De gevolgen voor het lichaam kunnen ernstig zijn, blijkt ook uit rapporten van de World Health Organization (WHO).

De risico's van fijnstof worden gelukkig steeds vaker door verschillende partijen onder de aandacht gebracht. Zo startte het Astmafonds recent een campagne voor een actiever beleid tegen fijnstof en concludeerde de Universiteit van Utrecht in februari dat fijnstof een belangrijke veroorzaker van Astma is bij kinderen. Hopelijk een extra stimulans voor OCW om toch maatregelen te nemen. Is het niet nu, dan hopelijk wel voor 9 juni!
Niet alleen in scholen is de luchtkwaliteit vaak onder de maat, ook op kantoren ademen we meer fijnstof in dan ons lief is. Met een gemiddelde kantoorbaan zit je al gauw 1.800 uur per jaar binnen, dus een goede luchtkwaliteit is dan wel zo prettig. Hoe? Dat kan op verschillende manieren. Ik noem er drie:
• Allereerst is een goede ventilatie erg belangrijk. Logisch, maar vaak niet voldoende toegepast.
• Wellicht preken voor eigen parochie, maar tapijt draagt bij aan veel minder fijnstof in de lucht. Op een harde vloer heeft fijnstof simpelweg meer mogelijkheid om omhoog te dwarrelen dan op tapijt.
• Gebruik je printer zorgvuldig. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit. De mogelijke uitstoot van fijnstof van printers is namelijk niet bevorderlijk voor een goede luchtkwaliteit.

Ik kijk met een goed gevoel naar de toenemende aandacht voor het binnenklimaat van openbare gebouwen, maar maak me wel zorgen over de mate van aanwezige daadkracht. We willen wel, sterker nog we moeten, en dus dienen er stappen te worden genomen. Genoemde onderzoeken en de noodkreet vanuit de politiek laten zien dat we daar al eerder mee hadden kunnen beginnen. Maar, het is nooit te laat om te handelen. Daarbij is er een belangrijke rol weggelegd voor de politiek. Dijksma heeft het goede voorbeeld gegeven, laten we hopen dat haar opvolger dezelfde daadkracht laat zien.

Alexander Collot d'Escury, chief commercial officer van DESSO Group

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021