Heijmans boekt nettoverlies door herstructureringen

Heijmans heeft in het afgelopen jaar een nettoverlies geleden als gevolg van eenmalige kosten voor herstructurering, terwijl onderliggend het resultaat verbeterde.

Het bouwbedrijf maakt donderdag voorbeurs een nettoverlies van EUR40 miljoen bekend, waar in 2008 een nettoverlies van EUR36 miljoen werd behaald. Vijf door Dow Jones Nieuwsdienst geraadpleegde analisten verwachtten gemiddeld een nettoverlies van EUR37,3 miljoen.

Heijmans geeft aan dat het resultaat negatief is beinvloed door eenmalige kosten voor organisatorische en financiele herstructurering van in totaal EUR75 miljoen.

Eerder kondigde Heijmans een ingrijpende reorganisatie aan. Zo verwijderde het bedrijf sinds 1 oktober 2008 1.300 arbeidsplaatsen, is het bezig de buitenlandse activiteiten af te stoten en plaatste het eind juni 2009 een claimemissie.

Volgens de onderneming worden de effecten van de herstructureringen zichtbaar. In de tweede helft van 2009 werd een operationele winst geboekt van EUR40 miljoen, ten opzichte van een verlies van EUR12 miljoen in de laatste zes maanden van 2008.

Het orderboek steeg in de tweede helft van het jaar licht ten opzichte van de eerste helft en bedroeg ultimo december EUR2,6 miljard.

Analist Edwin de Jong van SNS Securities stelt dat de ontwikkeling van het orderboek "een sterk signaal geeft". De jaarcijfers noemt De Jong in lijn met zijn verwachtingen. De analist hanteert een hold-advies en een koersdoel van EUR16,50.

Analiste Lucie Vermaut van KBC Securities, die een hold-advies hanteert bij een koersdoel van EUR15,00, noemt het onderliggende resultaat van Heijmans veel beter dan verwacht. Omdat de eenmalige lasten echter ook hoger uitkwamen, was het nettoresultaat wat lager dan voorzien.

De omzet van het bedrijf bedroeg in 2009 EUR3,08 miljard, een daling van 15,2% ten opzichte van 2008. Analisten voorzagen een omzet van EUR3,16 miljard. De daling is voornamelijk een gevolg van een selectief aannemingsbeleid en de daling van de woningverkopen bij Vastgoed NL.

De negatieve trend in de markt voor koopwoningen zette zich door in 2009, aldus Heijmans. Het bedrijf verkocht 1.283 woningen, tegen 2.159 een jaar eerder. Het onderliggend resultaat daalde bij Vastgoed naar EUR1 miljoen van EUR51 miljoen in 2008.

Bij woningbouw zijn de verliesgevende projecten zo goed als afgerond. Door de nieuwe organisatie en een gunstige inkoopmarkt werd het operationeel verlies van EUR30 miljoen in 2008 afgelopen jaar omgezet in een winst van EUR10 miljoen.

Als gevolg van het selectieve aannamebeleid, de moeilijke situatie in de bouwsector in het algemeen, de teruglopende omzet in de woningbouw in het bijzonder en de omzetderving door verkochte bedrijfsonderdelen, verwacht Heijmans voor 2010 een verdere daling van de omzet.

Vanwege het beperkte zicht in de algemene marktontwikkelingen zegt het bedrijf uit Rosmalen geen concrete uitspraken te doen over de resultaatontwikkeling in 2010.

Het aandeel Heijmans 1,2% hoger op EUR12,36.

 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021