Staedion: stimuleringsplannen woningmarkt zijn niet structureel verankerd

De door de overheid ingezette stimuleringsmaatregelen om de vastgelopen Nederlandse woningmarkt weer vlot te trekken, zijn niet effectief. "De plannen zijn op de korte termijn gericht en niet structureel verankerd. Het lost even iets op, maar daarna ontstaat er weer een terugval", zegt de directie van Staedion onder leiding van Willem Krzeszewski in het onderzoek van Vastgoedjournaal.

De Haagse corporatie Staedion is de nummer 11 van de grootste woningcorporaties van Nederland met circa37.000 woningen. Staedion verwacht dit jaar meer bestaande woningen dan nieuwbouwwoningen te verkopen. "In 2009 hebben we 77 woningen uit de bestaande bouw verkocht en in 2010 verwachten we meer dan 100 woningen uit de bestaande bouw te verkopen. In 2009 hebben we 259 nieuwbouwwoningen verkocht. In 2010 verwachten we 183 nieuwbouwwoningen te verkopen. Dit wordt veroorzaakt doordat we in 2010 minder nieuwbouw koopwoningen opleveren."

De corporatie verwacht dat de schaalvergroting in de corporatiesector door fusies zal doorgaan omdat er zo meer armslag ontstaat om te investeren en risicospreiding bij investeringen. Voor wat betreft de samenwerking met commerciële marktpartijen zal dat vrij minimaal zijn, mogelijk alleen "bij projecten in de herstructureringsgebieden".

Staedion verwacht dit jaar een verdere versterking van de eigen financiële positie. "We verwachten een lichte stijging in solvabiliteit met een positieve kasstroom vanwege terughoudendheid met nieuwbouw koopprojecten in niet herstructureringsgebieden", aldus de directie van Staedion.

Rogier Hentenaar

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021