Versterkt VastNed Retail op zoek naar nieuwe acquisities

Door verkoop van niet-strategische bezittingen ter waarde van €60 mln en een extra aandelenuitgifte van €75 mln is de balans van VastNed Retail voldoende versterkt om op zoek te gaan nieuwe acquisities. Dat bleek uit de toelichting van de jaarcijfers 2009 die de VastNed Groep vanochtend publiceerde. Het fonds heeft over 2009 circa 7% moeten afboeken op het vastgoedbezit.

Reinier van Gerrevink, CEO van VastNed Retail: "Ondanks de verslechterende economie zijn we in 2009 in staat geweest het direct beleggingsresultaat per aandeel te laten groeien tot iets boven de € 4. De totale huuropbrengsten werden in stand gehouden door de kwaliteit en grote spreiding van de vastgoedportefeuille, terwijl we door onze financieringsstrategie flexibel zijn en zo in staat waren te profiteren van de lage rentes. De in 2008 ingezette waardedalingen van de vastgoedportefeuille zijn in het tweede halfjaar van 2009 duidelijk verminderd. De waardedaling over geheel 2009 kwam uit op ruim 7% van de waarde ultimo 2008." 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021