Doordecentralisatie onderwijs: Schoolbesturen worden zelf verantwoordelijk voor huisvesting

Sylryk is één van de 15 bedrijven die gezamenlijk het digitaal ScholenDossier hebben ontwikkeld. Waarom?

Goed onderwijs is afhankelijk van een goede facilitaire ondersteuning. Zowel leerlingen als docenten hebben profijt van een gezond leefmilieu, zowel binnen als buiten hun schoolgebouwen. Aspecten als goed functionerende ventilatie –en isolatie dragen bij aan positieve resultaten. De kwaliteit van het onderwijs wordt echter bedreigd door de geplande doordecentralisatie, een bezuinigingsmaatregel waardoor scholen zelf verantwoordelijk worden voor het totale onderhoud van hun schoolgebouwen.

Doordecentralisatie wil zeggen dat schoolbesturen zelf verantwoordelijk worden voor hun huisvesting. Per 1 januari 2015 wordt de wet Onderwijshuisvesting ingevoerd, waarmee het budget voor buitenonderhoud wordt overgeheveld van gemeenten op schoolbesturen uit het primair onderwijs. Schoolbesturen zijn vanaf deze datum dus verantwoordelijk voor het totale onderhoud van hun schoolgebouwen. Omdat de doordecentralisatie een bezuinigingsmaatregel is, behoort het aannemen van een facilitair manager in financieel opzicht niet tot de opties. Het is dus aan de schoolbesturen zelf om de rol van facilitair manager op zich te gaan nemen. Zij moeten hun gebouwonderhoud goed gaan regelen om zo niet alleen goede prestaties van leerlingen en docenten te kunnen waarborgen, maar ook om een onnodig hoge energierekening te voorkomen.

Door het inzetten van de juiste tools op het gebied van onderhoud van het gebouw kunnen vele problemen in een keer aangepakt worden. Denk aan het digitaliseren van onderhoudsgegevens, zodat er vanaf het begin inzicht kan worden verkregen in de staat van het vastgoed en er zo direct de juiste keuzes gemaakt kunnen worden, zonder hulp te hoeven inschakelen van buitenaf. Daarnaast hebben schoolbesturen met een digitaal dossier een goed verhaal richting de gemeente als het gaat om het in kaart brengen van achterstallig onderhoud. Hierdoor kunnen de schoolbesturen goed bepalen wat de risico's zijn bij het overnemen van het vastgoed.

Een digitaal ScholenDossier sluit ook aan op het economische aspect. Er zal natuurlijk eerst moeten worden geïnvesteerd in duurzaamheid, maar op termijn zullen deze investeringen worden terugverdiend. Scholen krijgen nu ook eindelijk de kans om zelf te investeren in verduurzaming van hun gebouwen, terwijl dit eerder niet mocht. Hierdoor zal hun energierekening naar beneden gaan. Dit bespaarde geld kan dan weer worden gebruikt om het onderwijs te voorzien van een kwaliteitsinjectie.

Ook voor andere gebouwen

Maar niet alleen voor het onderwijs zou een digitaal onderhoudsdossier een oplossing zijn. Als het voor scholen kan werken, waarom zou dit niet ook een handige tool zijn voor een facility manager uit een hele andere sector? De ontwikkelingen van het inspelen op de doordecentralisatie door middel van digitalisering zijn dan ook zeker een aanrader om in de gaten te blijven houden.

Iedere hervorming binnen een organisatie kost tijd en geld, maar het digitaliseren van onderhoud en energieverbruik zal naast de bovengenoemde drie aspecten ook een hoop ouders van leerlingen en schoolbesturen zelf ontzorgen. Ouders zullen blij zijn met het verbeterde binnenmilieu van het schoolgebouw en met de kwaliteitsinjectie die het onderwijs zal krijgen. Daarnaast helpt een digitaal ScholenDossier schoolbesturen de rol van facility manager te vervullen en zal de horde van de doordecentralisatie veranderen in een kans om het totaalplaatje van hun school te verbeteren.

Kijk ook op: www.scholendossier.nl 

Door: Sylvia Lisapaly-de Winkel

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022