Ontwikkeling Overstad weer een stap dichterbij

De oprichtingsakte van Nieuwoverstad is door wethouder Binnendijk en de aandeelhouders van het consortium getekend. Deze officiele oprichting vond plaats op 2 maart in het projectbureau aan de Pettemerstraat in Alkmaar Overstad.

Nieuwoverstad is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Alkmaar en een consortium van 4 marktpartijen, bestaande uit Volker Wessels Vastgoed, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, Ymere en BNG Gebiedsontwikkeling. Directeur namens de gemeente, Jan Visser: Samen bouwen we aan de Noordzijde van het Noordhollands Kanaal de komende 15 jaar het voormalige industrieterrein om tot een deel van het stadshart. De oprichting van de gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij Nieuwoverstad is een belangrijke stap in het daadwerkelijk realiseren van zo'n 2.200 woningen en 85.000 m2 winkel- en kantoorruimte in dit gebied dat complementair is aan de historische binnenstad van Alkmaar.

Bijzondere gunning
De gunning is via de Europese aanbestedingsprocedure uitgevoerd, met als uitkomst een kwalitatief goed onderbouwd en financieel haalbaar plan. De ideeën van het consortium over sociale leefbaarheid, ook in de periode voordat de eerste bewoners er zullen neerstrijken, vielen zeer in de smaak bij de onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie beoordeelde de ingediende plannen van de verschillende marktpartijen vanuit een concurrentiegerichte dialoog. Dit resulteerde in een aanbestedingsprocedure die in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009 van VROM en Neprom als goed voorbeeld is opgenomen.

Uitdaging
Directeur namens de marktpartijen, Harry Platte, beseft dat het een bijzondere uitdaging is om een project van dergelijke omvang doorgang te laten vinden in deze tijd. We staan gezamenlijk aan het begin van een bijzondere opgave. Het globale eindplaatje is bekend, maar de route ernaartoe is afhankelijk van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Gelukkig zijn we met een groot aantal grondeigenaren en zelfrealisatoren in gesprek. Mede door innovatief en creatief te zijn, kan ik stellen dat we goed op weg zijn.

Samenwerking
Samenwerking is een belangrijke factor voor succes. Een groot aantal grondeigenaren die Overstad op dit moment rijk is, denkt mee en heeft ideeën om zelf ook plannen in te dienen. Samen met ondernemers, grondeigenaren en gebruikers wordt nu al samengewerkt aan een nieuwe, levendige wijk, waarin wonen, leven, cultuur en verbinding met de historische binnenstad belangrijke pijlers zijn.

Eerste successen
Al voor de officiële oprichting zijn de eerste successen geboekt. De heer Platte licht toe: In november vorig jaar is de eerste exploitatieovereenkomst getekend met een van de grondeigenaren, CAS BV. Naar verwachting wordt al in 2012 gestart met de bouw van de eerste woningen. De volgende successen laten vermoedelijk niet lang op zich wachten.

Reuring
In de15 jaar dat hier wordt gebouwd, is het belangrijk dathet gebied toegankelijk is en blijft.Nieuwoverstad zet daarvoor middelen in zoals het creëren van reuring. Jan Visser: Er zullen komende tijd al diverse kunstprojecten worden opgestart. Het Kunstconsortium Alkmaar heeft hiervoor al plannen gepresenteerd. Ook zetten we in op het aantrekken van creatieve industrie. Hiertoe zijn Club CAAS en het concept DE HALLEN van Alkmaar in het leven geroepen. Een belangrijke opmaat naar het vervolg, maar hierover later meer.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021