Wetsvoorstel MO in BW nog niet controversieel

Het wetsvoorstel Maatschappelijke onderneming in het Burgerlijk Wetboek is nog niet controversieel verklaard. De Kamercommissie van Justitie wacht nog op een antwoord dat de minister van Justitie haar schuldig is. Het gaat om de vraag wat de meerwaarde van dit wetsvoorstel is. De commissie bepaalt daarna of het wetsvoorstel controversieel wordt verklaard.

De commissie van Economische Zaken heeft het ontwerpbesluit voor de uitvoering van de Warmtewet en de ontwerpregeling voor de uitvoering van het Warmtebesluit ook nog niet controversieel verklaard. Hierover wordt in de week van 8 maart 2010 verder gesproken.

Diverse Tweede Kamer-commissies hebben op 2 maart 2010 overlegd over welke onderwerpen controversieel zijn tijdens het demissionaire kabinet en dus niet worden behandeld. Over deze onderwerpen kunnen door het huidige kabinet geen besluiten worden genomen. De Kamercommissie voor Wonen, Wijken en Integratie komt op 4 maart 2010 samen. Meer informatie over de uitkomst van dat overleg verschijnt zo spoedig mogelijk op Aedesnet.

Eerste Kamer
De Eerste Kamer besluit op 9 maart 2010 welke onderwerpen niet in behandeling worden genomen. Verschillende fracties in de Eerste Kamer verklaren meer tijd nodig te hebben voor intern overleg voordat zij kunnen aangeven welke wetsvoorstellen zij als controversieel willen aanmerken. Dit betekent dat de Eerste Kamer vanwege de demissionaire status van het huidige kabinet een plenaire behandeling van een voorstel niet zinvol vindt, of politiek gezien zelfs ongewenst.

Het besluit of de Crisis- en herstelwet nog in deze regeerperiode wordt behandeld in de Eerste Kamer is niet eerder te verwachten dan 9 maart 2010. Een plenair debat hierover staat gepland voor 16 maart 2010. De onderwerpen op de Kameragenda van 9 maart worden behandeld zoals eerder gepland. Dit geldt ook voor invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021