De nieuwe leden van de Raad van Bestuur van Woningstichting Rochdale zijn bekend. Behalve Nico Overdevest die sinds januari is benoemd als lid van de Raad van Bestuur, is de keuze gevallen op René Grotendorst - zoals vorige week door Vastgoedjournaal is bericht - en Hester van Buren. René Grotendorst wordt voorzitter. Met de voorgenomen benoeming van bovengenoemde personen, wordt invulling gegeven aan de portefeuilles vastgoed en volkshuisvestelijke kennis in de Raad van Bestuur.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021