Winter kost bouwsector €1,5 mrd aan gederfde inkomsten

Ruim een kwart van de bouw- en installatiesector geeft aan zich ernstig zorgen te maken over de continuïteit van het bedrijf als gevolg van de lange vorstperiode bovenop de huidige crisis. Één op de twintig bedrijven verwacht zelfs failliet te gaan. Met een omzetverlies door de vorst van 14% in december en van 22% in januari, wordt het totale omzetverlies door de vorst voor de bouwnijverheid op 1,5 miljard euro geschat. Toch verwacht een meerderheid (52%) het opgelopen verlies nog dit jaar deels in te kunnen halen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy.

Door het winterse weer van de afgelopen maanden hebben veel bouwactiviteiten enige tijd stilgelegen. Een kwart van de bedrijven geeft aan dat de vorstperiode de omzet behoorlijk drukt en dat zij zich in combinatie met de reeds gaande crisis ernstig zorgen maken. Dit geldt het meest voor aannemers GWW (54%) en het minst voor installateurs (13%). Dit is logisch omdat aannemers GWW hoofdzakelijk buiten werken en installateurs hoofdzakelijk binnen werken.

Van de bouw- en installatiebedrijven verwacht in zijn totaliteit 5% kopje onder te gaan. Dit speelt met name onder de klusbedrijven, waar maar liefst 10% vreest voor het voortbestaan van het bedrijf: zij denken dat de verminderde omzet door de vorstperiode de doodsteek voor het bedrijf zal zijn. In totaal 4% van de bedrijven geeft aan dat de vorstperiode juist extra werk oplevert. Installateurs zijn hierbij het meest optimistisch: 12% geeft aan dat de vorstperiode hen extra werk brengt. Dit is vooral te verklaren vanuit de opdrachten op het gebied van verwarming. Voor de overige bouw- en installatiebedrijven geldt dit voordeel vrijwel niet. 

en kwart van de bouw- en installatiebedrijven geeft aan dat de vorst geen invloed heeft op de omzet. Installateurs zijn het hier het meest mee eens (31%).

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021