COLUMN Marcel van Miert: Duurzaam is meer waard

Met het energieneutraal maken van bestaande kantoorgebouwen is een maatschappelijk belang gediend. Bovendien levert het een direct rendement op voor gebruikers, omdat er letterlijk ruimte wordt gecreëerd voor efficiënt, innovatief werken. En daar valt of staat onze economie mee. De duurzame transitie van kantoren is zo een uiterst strategisch issue geworden: het is eerder 2017 dan we misschien denken!

 Gebruikers van vastgoed willen energiezuiniger gebouwen omdat het gebouw waarin je gehuisvest bent een mededeling doet over jou als organisatie. Bij de ene organisatie gaat het daarbij meer om MVO-aspecten en bij de ander over afleesbare intelligentie en visie op de noodzaak van energiebesparing. Als het gaat om nieuwbouw zijn er internationaal en nationaal een aantal duidelijke ambities geformuleerd. Vanaf 2020 mogen op grond van Europese regelgeving uitsluitend ‘near zero energy buildings’ gerealiseerd worden. Utiliteitsgebouwen, dus ook kantoren, moeten in 2017 50 procent energiezuiniger zijn dan in 2007.

Dubbele efficiencyslag

Het is daarom heel belangrijk dat ook bestaande gebouwen een vergelijkbaar niveau bereiken! Daarnaast is het verbeteren van bestaande gebouwen ook van positieve invloed op het functioneren van organisaties. Er is dus sprake van een dubbele efficiencyslag. De prestaties van mensen nemen toe en tegelijkertijd voorkomen we, juist door de kwaliteit van bestaande gebouwen te verhogen, een verdere groei van kapitaalvernietigende leegstand. In tijden van flexwerken en digitalisering speelt het menselijk aspect een steeds grotere rol.

Het verduurzamen van bestaande gebouwen is echter veel meer dan alleen een technische, fysieke ingreep. Het gaat ook om tal van sociale aspecten die steeds meer als bepalend worden gezien voor het goed functioneren van een organisatie of onderneming. Gebouwen laten bewegen kan daarom alleen wanneer er sprake is van een integrale aanpak. Techniek, architectuur, verstand van nieuwe werkvormen en financiële strategieën moeten op elkaar afgestemd zijn.

Er zijn dus meerdere redenen om bestaande kantoren te verduurzamen. De belangrijkste reden is dat op die manier dit vastgoed beter gaat aansluiten bij de eisen en wensen van gebruikers. Als wapen tegen leegstand dus. Gebruikers kiezen namelijk voor kwaliteit en zijn best bereid daarvoor te betalen in een open zakelijke relatie met een eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten.

Over de auteur: Marcel van Miert is directeur van Transitieformule en Bureau van Miert. U kunt hem zo bereiken: 

www.transitieformule.nl 
www.bureauvanmiert.nl  
marcel@bureauvanmiert.nl

0031-614794939

 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022