Hoge Raad: geen €16 mln schadevergoeding Schiphol aan Chipshol voor Groenenbergterrein

De luchthaven Schiphol hoeft geen € 16 mln schadevergoeding aan eigenaar Chipshol van bedrijventerrein Groenenberg te betalen. Dit heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Beide partijen hadden beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Haarlem vorig jaar.

De rechtbank had Schiphol in januari 2008 veroordeeld tot betaling van de schadevergoeding, omdat ontwikkelaar Chipshol, eigendom van de familie Poot, door een bouwverbod haar bouwplannen in de nabijheid van de luchthaven niet kon realiseren. Chipshol had in 2002 een vergunning aangevraagd voor de bouw van bedrijfspanden en kantoorgebouwen op het terrein.

Volgens het FD vreesde Schiphol veiligheidsproblemen als de plannen doorgang zouden vinden en vroeg de staatssecretaris van Verkeer de bouwmogelijkheden te beperken. Die legde toen een bouwverbod op, dat later overigens weer is opgeheven. Chipshol stelde door het bouwverbod schade te hebben geleden en vorderde bij de rechtbank een schadeloosstelling van € 97,2 mln.

De Hoge Raad oordeelt nu dat het vonnis van de rechtbank niet in stand kan blijven omdat verschillende klachten van beide partijen over de omvang van de schade gegrond zijn.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021