Ook 2010 wordt crisisjaar voor architectenbureaus

Architectenbureaus kunnen zich opmaken voor opnieuw een crisisjaar. De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) ziet in een eigen onderzoek dat de in 2009 ingezette daling van de werkvoorraad en verwachte omzet zich in 2010 verder voort zal zetten. Met name kleine bureaus hebben in veel gevallen nog maar voor drie maanden werk aan orders in portefeuille zitten.

Ruim een derde (35%) van de bureaus voorziet dit jaar een daling van de omzet van meer dan 10%. Nog eens 15% verwacht dat de omzet zal dalen met 5-10%. 27% verwacht dat de omzet ongeveer gelijk zal blijven. Ruim een vijfde (22%) van de bureaus denkt in 2010 wel meer omzet te realiseren dan in 2009. Een vergelijkbare ontwikkeling verwachten de architectenbureaus voor nieuwe opdrachten.

Het honorarium van architectenbureaus staat onder druk: 30% van de ondervraagden verwacht dat dit zal dalen met 10%, 22% voorziet een daling van 5-10%.

Het overgrote deel van de architectenbureaus (68%) verwacht dat het qua personeelsbestand even groot blijft, 21% verwacht krimp. Een tiende van de bureaus verwacht in 2010 een uitbreiding van het aantal medewerkers.

 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021